PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Overskudd, Glommakrysning og veinavn

Hvordan ble pengene brukt i året som gikk, ble det overskudd eller underskudd, og hva var de viktigste hendelsene i vår kommune? Mandag var det formannskap, og politikerne behandlet årsrapport for 2022. I tillegg var det orientering om Glommakrysning. Hvordan ligger det an? Svaret får du her. Heter det Spilhaugveien eller Spelhaugveien? Derom strides kommunen og Kartverket. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Året som gikk 

I møtet behandlet politikerne årsrapport for 2022. Den gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Her kan du blant annet lese om arbeidet med ny skole og barnehage på Aursmoen, bosetting av flyktninger, brukermedvirkning og befolkningsvekst.

– Kommunen er veldrevet, og det blir lagt merke til på nasjonalt nivå. Noen eksempler er at saksbehandling av bygge- og reguleringssaker kom på plass nummer 2 på Kommunebarometeret. Kommunen ble kåret til den 14. best drevne på Kommuneindeksen, og vår barnevernleder ble nominert til Årets kommuneprofil, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 84,6 millioner kroner. Brutto driftsresultat var positivt, og nettodriftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 5,4 prosent (6,8 prosent i 2021). Dette er over Teknisk Beregningsutvalgs anbefalte 2 prosent, og godt over kommunens egen handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Resultatet er 61 millioner høyere enn budsjettert.  Årsakene til overskuddet er høy skatteinngang i Norge generelt, men også i vår kommune, høyere skatteutjevning, høyere driftsinntekter, god kostnadskontroll i sektorene, og overføring av koronamidler fra staten.

– Jeg tror jeg på vegne av formannskapet kan si at vi er veldig godt fornøyd med hvordan administrasjonen har drevet. Vi har drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid, og vi har gjort det innen de rammer som vi har fastsatt. Det er det ikke alltid man klarer. Det er den måten vi som kommune kan spare opp egenkapital til fremtidige investeringer, sier ordfører Gudbrand Kvaal. 

Hva politikerne mener om året som gikk kan du se her. 

Spilhaug eller Spelhaug?

Kartverket har bedt kommunen endre skrivemåten av adressenavnet Spilhaugveien på Lierfoss til Spelhaugveien. Bakgrunnen er at skrivemåten av gårdsnavnet ble fastsatt til Spelhaug i 2016. Formannskapet i Aurskog-Høland kommune har ved sin behandling av spørsmålet holdt fast ved at adressenavnet skal skrives Spilhaugveien, og det gjorde de også denne gangen. Kartverket har påklaget kommunens beslutning om å opprettholde Spilhaugveien som skrivemåte av dette adressenavnet. 

Kommunen ba innbyggerne om deres mening. Det er nå gjennomført en lokal høring av navnesaken, i tillegg er hjemmelshavere av eiendommer med adressepunkt til adressenavnet Spilhaugveien tilskrevet. Uttalelsene som er kommet inn støtter opp om å beholde Spilhaugveien som skrivemåte av adressenavnet.

– Kommunal selvbestemmelse er ikke veldig til stede alltid. Når Spilhauggrenda selv finner frem et kartverk fra 1791 hvor det står Spilhaug må det være grunnlag for å kalle det Spilhaugveien som i dag, sier Tommy Lunaas (Ap).

Et samlet formannskap sto på sitt. 

– Vi må fortsette å krangle og være bevisste på dette her. Dette er overlatt til oss for at vi skal få lov til å bestemme, og da føles det provoserende at vi ikke får lov til dette. Vi skal følge historielaget og alle de alle innspillene også, og holde på vårt, sier Eline Hestsveen (Sp).

Klagesaken sendes til Klagememnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse. Du kan se hele diskusjonen i formannskapet her.

Valg

Politikerne startet dagen med møte i valgstyret. Valgdagen er 11. september 2023. I vår kommune kan du også stemme søndag 10. september. På denne siden kommer informasjon om valget, valglokaler, når og hvor du kan forhåndsstemme.

Aurskog-Høland kommune har en egen side med informasjonen du trenger om valget. Du finner den her.

Andre saker

På planen sto også følgende saker:

Du kan se møtet i sin helhet her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.05.2023