PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Framtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? Hvor skal vi bygge boligene, og hvordan skal kommunen se ut når barna våre vokser opp? I formannskapet mandag skal politikerne behandle ny kommuneplan. På planen står også Hemnes næringspark, veinavn og flyktninger. Se møtet sak for sak her fra klokken 10 på mandag.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 21. august. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Framtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Arbeidet med å lage en ny kommuneplan er i gang. Det er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene.

  • Planen består av en samfunnsdel som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
  • Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
  • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
  • Samfunnsdelen styrer hvordan kommunen skal se ut når barna våre vokser opp. Den sier noe om hva som er utfordringene våre og hvordan vi skal løse dem.
  • Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skal behandles i formannskapet mandag, og du kan se det direkte her.

I høringsperioden vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter og alle som ønsker det kan sende inn høringsinnspill.

Det legges opp til politisk 2. gangs behandling av samfunnsdelen i de første politiske møtene i 2024. Arbeidet med kommuneplanens arealdel starter høsten 2023. Forslag til arealdel skal behandles politisk i juni 2024, sendes på høring og offentlig ettersyn før ny politisk behandling ved årsskiftet 2024/2025. 

Hva politikerne mener om saken ser du direkte her.

Det er gjennomført en bredere prosess med flere involverte enn i tidligere kommuneplanarbeid. Alle sektorer og staber har vært involvert i arbeidet fra begynnelsen. Ungdomsrådet og tillitsvalgte har vært tett på prosessen gjennom deltakelse i administrativ arbeidsgruppe og egne møter. Barn- og unges kommunestyre (BUKS) gjennomførte en workshop med innhold knyttet til samfunnsdelen. Elevrådene hadde mulighet til å forberede workshopen på forhånd. Som ledd i kommuneplanarbeidet har Snøhetta gjennomført en stedsutviklingsanalyse og en workshop for eksterne og interne aktører. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har i hovedsak foregått i en administrativ arbeidsgruppe.

Ta imot flere flyktninger

Aurskog-Høland kommune er anmodet om å bosette 20 flyktninger i tillegg til anmodningen på 120 som kommunen sa ja til i desember 2022.

– Aurskog-Høland kommune har tatt et stort ansvar for å avhjelpe den flyktningsituasjonen som har oppstått. Kommunen vil fortsette å ta ansvar, men ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på de utfordringene det er for kommunen å bosette flyktninger med manglende forutsigbarhet knyttet til når anmodning om bosetting kommer. Ved å si ja til tilleggsanmodningen vil kommunens ansatte fortsette med den dugnadsånden som har preget arbeidet det siste året, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det er stor usikkerhet knyttet til økonomien i økning av tjenester, da tilskuddene først kommer når flyktningen er bosatt.  

Hva politikerne mener om saken ser du direkte her.

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Reguleringsplan for Vortungen nord hyttefelt
  • Fastsettelse av forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter
  • Fastsettelse av veinavn - Søndre Bogstad
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.08.2023