PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Hvor skal det spares?

Det skal spares rundt 40 millioner fra 2025. Kommunedirektøren har lagt frem en liste med innsparingstiltak. Nå skal politikerne bestemme. Hvor skal det spares? Onsdag går debatten i formannskapet, og du kan se den her. På planen står også årsrapport for 2023. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket situasjonen i Europa vår kommune, og hvordan taklet vi det? Se møtet direkte her.

Formannskapsmøtet går av stabelen onsdag 15. mai klokken 09.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Hvor skal det kuttes?

Kommunen må spare 40 millioner kroner fra 2025. Kommunedirektøren har laget en liste med innsparingsforslag, som samlet har en innsparing på rundt 72 millioner kroner. Nå skal politikerne vurdere hvilke innsparinger som skal gjøres, og eventuelt foreslå andre tiltak. 

Kommunedirektøren har i saken involvert organisasjonen og tillitsvalgte. Tiltakene på listen er vurdert til å gi lavest mulig negativ effekt for innbyggere, samtidig som den er i tråd med politikkens føringer i vedtaket. Tiltakene er vurdert ut ifra et faglig ståsted. 

Liste.png

Liste2.png

Liste3.png

Listen finner du her. Listen er satt opp med prioritering fra 1-3, hvor 1 er det tiltaket administrasjonen mener bør prioriteres høyest

Hvorfor må vi spare?

Handlingsregelen sier at kommunedirektøren skal budsjettere med et overskudd på minst 2,0 prosent. I fjor gikk kommunen med et regnskapsmessig overskudd på 18,7 millioner kroner. Brutto driftsresultat var positivt, og netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 1,1 prosent (5,4 prosent i 2022). Dette er under Teknisk beregningsutvalgs anbefalte 2 prosent, og under kommunens egen handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Overskudd er nødvendig for å ha midler til å greie å finansiere de store investeringene som er vedtatt. 

De siste årene har Aurskog-Høland kommunes økonomi hatt en svært positiv utvikling. I 2022 hadde kommunen nesten 80 millioner kroner i overskudd. Nettodriftsresultat ble da på 5,1 prosent av bruttodriftsinntekter. Det var over kommunens handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Da var god drift og merinntekter i skatt og rammetilskudd viktige årsaker til et høyere regnskapsresultat enn forventet.  

Kommunen har gjennomført betydelige investeringer i perioden 2017-2018: Bjørkelangen skole, Helsehuset, Myrvang og Bjørkebadet. Fra 2019 til 2022 ble investeringstakten redusert for å sikre kommunens økonomiske bærekraft. Imidlertid forventes investeringsnivået å øke igjen i perioden 2023–2025, noe som kan utfordre kommunens økonomi. Aursmoen barnehage og skole er den største enkeltinvesteringen i kommunens historie og vil ha langvarig innvirkning på resultatene fremover.

– Vi har fått høyere energi- og finanskostnader​, og dyrere varer og tjenester. I tillegg er det stor usikkerhet om hva kommunen vil få av skatteinntekter og overføringer fra staten de kommende årene. Vi må redusere kostnadene våre for å sikre driften, og for å ha handlingsrom, sier Røste.  

Vedtak fra kommunestyret 

Under høstens behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027, vedtok kommunestyret at det måtte spares inn 5 millioner kroner i 2024, og ytterligere sparing i de neste to årene. Kommunedirektøren ble bedt om å legge frem budsjettforslag som forholder seg til vedtatte handlingsregler.  

Året som gikk

På sakslisten står dessuten årsrapporten for 2023. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket situasjonen i Europa vår kommune, og hvordan taklet vi det? Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 15. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Sist endret: 16.05.2024