PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aurskog sykehjem: Fra deltid til heltid

På Aurskog sykehjem avdeling syd har ansatte og ledelse sammen klart å gå fra mye deltid, til mest heltid. Se hvordan de klarte det!

– Aurskog-Høland kommune har, som flere andre kommuner gjennom mange år, hatt arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenestene med forholdvis stor bruk av deltidsstillinger. Vår avdeling er ingen unntak. Vi har nå forsøkt å øke stillinger opp mot 80 prosent, sier Anne Marte Evensen Larsen, virksomhetsleder Aurskog sykehjem avdeling syd.

Heltidskulturprosjektet i Aurskog-Høland kommune ble vedtatt i økonomiplanen 2018-2021. Målet med prosjektet har vært å øke andel heltidsstillinger, øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 80 prosent, redusere stillinger under 40 prosent, og å øke nærværet.

– Etter flere tilbakemeldinger fra ansatte som ønsket å prøve ut heltidskultur, har vi nå laget en ny grunnturnus i tråd med målene i kommunens plan. Vi har i den gamle turnusen 34 stillinger på avdeling, som vi i den nye turnusen har redusert til 28, sier Larsen.

Bedre for beboerne

De faglige vurderingene går på helheten i pasientarbeid med god faglig kvalitet gjennom døgnet. Flere kortvakter har vist at det blir mer uro enn når flere har lengre vakter. Det blir kontinuitet for både pasienter og ansatte, og dermed økt kvalitet på tjenestene.

– Vi har tilpasset den nye turnusen, så langt det har latt seg gjøre, etter de ansattes ønske og helse, slik at det har blitt mest mulig tilrettelagt for den enkeltes behov, sier Larsen.

Samarbeid

– Vi hadde over tid snakket om å jobbe langvakter, for å jobbe hver fjerde helg istedenfor hver tredje. I mars måtte alle de ansatte ut i smitteturnus med langvakter på grunn av koronasituasjonen, en turnus som varte frem til sommeren. Etter det snakket vi med de ansatte om deres ønsker i forhold til stillingsprosent, dag eller kveldsvakter, sammensetningen av vakter, og forsøkte å sy det sammen, sier Larsen.

Ledelse, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og fagforeninger har samarbeidet tett for å ende opp med en ordning som passer for alle parter.

– De ulike endringene vi har utført i grunnturnus, er på bakgrunn av ønsker fra ansatte, samt en faglig vurdering, sier Larsen.

Heier på heltid

Fungerende sykehjemsleder Linda Jørgensen er imponert over prosjektet.

– Jeg synes det er veldig bra at virksomhetslederne setter i gang prosjekter innenfor heltid. Vi ser at det er mange fordeler og muligheter innenfor dette området, sier Jørgensen. 

På syke- og trygghetsavdelingen på Hemnes sykehjem har de også tatt i bruk en turnus med samme tankegang, men i mindre skala. 

– Det blir spennende å følge dem fremover og jeg heier på dem, sier Jørgensen.

Kjersti Vevstad, kommunalsjef for Helse og livsmestring, er strålende fornøyd med sektorens heltidsarbeid generelt, og hun legger til:

– Gode eksempler som vi nå sist ser på både Aurskog og Hemnes sykehjem er motivasjonsfaktorer for å fortsette arbeidet. Det er all grunn til å være meget stolt av ansatte og ledere! avslutter hun.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 03.12.2020