PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Godkjente reguleringsplaner

Detaljreguleringsplan for Aurveien 26-34 og for Søndre Bogstad ble godkjent av kommunestyret den 19.06.2023.

Reguleringsplan for Aurveien 26-34, K-sak 59/23, legger til rette for utvikling og fortetting på Aursmoen. Det planlegges etablering av leilighetsbebyggelse med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, garasjeanlegg og infrastruktur. Leilighetsbebyggelsen vil bestå av 11 frittliggende bygninger i varierende byggehøyder fra 4 til 6 etasjer, med rundt 200 boenheter. Parkering vil i hovedsak foregå under bakkenivå, og det legges opp til trygge gangforbindelser og avskjermede og tilrettelagte møteplasser mellom boligene.  

Reguleringsplan for Søndre Bogstad, K-sak 58/23, legger opp til boligutvikling på Aurskog. Det planlegges etablert fem firemannsboliger, en firemannsbolig som rekkehus, en tomannsbolig og tilhørende uteareal og nærlekeplass. Parkering vil være delvis i carporter og delvis som parkeringsplasser på terreng. Planforslaget muliggjør utbygging av inntil 30 boenheter innenfor planområdet.  

Vedtak kan påklages innen den 12. september 2023. Eventuelle klager kan framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

Dokumentene i saken finner du her: Vedtatte reguleringsplaner med klagemulighet

Sist endret: 31.07.2023