PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grønt nivå i skoler og barnehager

Fra og med mandag går skoler og barnehager i kommunen over til grønt nivå. Dersom de ønsker å innføre grønt nivå tidligere, kan de det.

Massetestingen av elever på Bjørkelangen skole og Aursmoen skole avsluttes denne uken.

Avgjørelsen om å gå over til grønt nivå og avslutningen av massetestingen er etter anbefaling fra smittevernoverlege Lasse Christensen, og det ble bestemt i kommunens beredskapsgruppe på onsdag. 

Nye regler

– Til nå har strategien vært å hindre at mange blir syke samtidig, og for å skåne helsetjenesten primært. Å videreføre det gule nivået i januar, førte nok til at vi ikke fikk en tydelig smittetopp i utbruddene ved skolene, sier smittevernoverlege Lasse Christensen.  

I går ble det innført nye karantenebestemmelser, og nye regler for prioritering i bruk av hurtigtesting. Jevnlig testing ved utbrudd har fått lavere prioritet. Nå som reglene er endret, kan vi gå over på grønt nivå.

– Den nye strategien fra helsemyndighetene og en lokal smitteutvikling, som ikke har gitt stor sykdomsbyrde, gjør at grønt nivå etter trafikklysmodellen kan innføres på skoler og barnehager.

Voksenopplæringen og videregående skoler i kommunen har vært på grønt nivå siden midten av januar.  

Syke skal være hjemme

Grønt nivå vil si at skoler og barnehager kan ha vanlig organisering av klasser og grupper.

Det er fortsatt viktig at ingen syke skal møte på skolen, at alle utøver god hygiene, at det er god ventilasjon og normalt renhold. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming, og det skal være avstand mellom ansatte.

Elever og ansatte bør teste seg ved symptomer. Ved eventuelle utbrudd kan jevnlig testing tas i bruk igjen.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 27.01.2022