PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du innspill til hvordan vi skal jobbe for et mer inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn?

Kommunen jobber med å utarbeide en kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling. Vi trenger din hjelp og håper at du vil ta deg tid til å komme dine innspill ved å svare på en spørreundersøkelse.

Du finner undersøkelsen her: Spørreskjema. 

Kommunen jobber med å utarbeide en kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling. Kommunale planer er et verktøy for langsiktig planlegging av det fremtidige arbeidet.  

Inkluderende fellesskap og forebygge utenforskap

Likestilling og inkludering omhandler alle grupper i samfunnet som kan bli diskriminering på grunn av; kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene.  

Vi har en mangfoldig og unik befolkning i Aurskog- Høland og hvordan vi best kan jobbe for at menneskene som bor her føler seg inkludert og godtatt i samfunnet, og for å forebygge diskriminering - er en viktig faktor for et godt liv for alle.  

Planen og tilhørende tiltak, skal være med å bidra i dette arbeidet med å skape et inkluderende fellesskap og forebygge diskriminering, trakassering og utenforskap.

– Dine innspill er av stor betydning for oss, og vi håper derfor du ønsker å bruke litt av din tid til å svare på undersøkelsen, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen.

Slik kan du bidra, og gi dine innspill

Medvirkning og innspill fra befolkningen er en viktig del av planarbeidet og av stor nytte for det videre arbeidet vi skal gjøre.

Vi har tro på at våre innbyggere har mange gode innspill, og disse innspillene er vi veldig interesserte i å få høre.  

Gjennom å trykke på lenken nedenfor kan du besvare spørreundersøkelsen. Dette kan du gjøre enten på mobil eller datamaskin. Dine innspill og svar er anonyme. Du finner undersøkelsen her: Spørreskjema. 

Sist endret: 18.10.2021