PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjelp oss å gjøre utleieboliger tryggere!

Alle har rett på en trygg bolig, som har godkjente rømningsveier og størrelse på rommene. Denne høsten setter kommunen ekstra ressurser på tilsyn med hybler og leiligheter. Vi ønsker tips om boliger som muligens ikke oppfyller kravene. Du kan melde fra anonymt.

Kommunen ønsker tips om forhold kommunen bør undersøke nærmere. 

– Vi håper at innbyggere i vår kommune, som får nyss om hybler og boenheter som kanskje ikke oppfyller kravene til trygge og gode boforhold, melder fra til kommunen, sier Kjetil Hauger, enhetsleder på forvaltning i kommunen.  

Man kan sende inn en melding helt anonymt ved å trykke på denne lenken:  

Skjema tips om tilsyn av leiligheter og hybler - ahk

Når kommunen mottar slike varsler, vil vi i første rekke undersøke om hybelen eller boenheten er godkjent, og om det formelle er i orden.   

– Hvis vi ser behov for å undersøke videre, vil vi kontakte byggets eier for å hente inn mer informasjon og eventuelt komme på befaring. Vi kommer aldri på uanmeldt besøk. For alle eiendommer som blir befart, vil eieren få varsel om dette i god tid i forveien. 

Kommunen ønsker ikke å skremme noen fra å leie ut det de måtte ha av ledig husrom.  

– Nei, snarere tvert imot. Vi i kommunen er opptatt av at det skal være mange nok utleieboliger tilgjengelig, og da trenger vi at privatpersoner leier ut. Samtidig må vi passe på at det er trygge og gode boforhold. 

Vi veileder deg 

Dersom du er i tvil om hybelen eller leiligheten din er formelt godkjent, ta kontakt med forvaltningsenheten for veiledning. Du kan kontakte dem på 63 85 25 00 eller på mail: postmottak@ahk.no

Trygge boliger  

Temaet er viktig fordi det berører helse og sikkerhet! Trykket på utleieboliger har vært høyt det siste året og kommunen er opptatt av alle skal ha trygge og gode boforhold. 

– Stor pågang på utleiemarkedet gjør at det er ekstra viktig at vi alle jobber med å opprettholde kvaliteten på det som leies ut og sørger for at det er lovlig, sier Hauger. 

Krigen i Ukraina har gjort at vi må bosette langt flere flyktninger, samtidig som studenter og andre trenger trygge og gode boliger. Å ha fokus på trygge utleieboliger er den del av en nasjonal kampanje fra direktoratet for byggkvalitet. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 13.09.2023