PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva mener du om Aurskog-Høland? Svar på innbyggerundersøkelsen!

Nå har alle innbyggere i Aurskog-Høland kommune muligheten til å si sin mening om kommunens tjenester og tilbud. Innbyggerundersøkelsen er åpen i perioden 21. mars– 18. april. Vi har sendt ut sms til alle innbyggere med en lenke til undersøkelsen. Hjelp oss å gjøre Aurskog-Høland til et enda bedre sted å bo, leve og arbeide. Undersøkelsen finner du her!

Dette er en innbyggerundersøkelse med spørsmål knyttet til kommunens tjenester og oppgaver som barnehage, skole, fritidstilbud, hjemmebaserte tjenester, legetjenester, bibliotek, avfallshåndtering, tilrettelegging for gående/syklende, servicetilbud, med mer.

Målet med undersøkelsen er å bruke resultatene til å bedre service- og tjenestetilbudet i kommunen. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å vite hva innbyggerne mener er bra, og hva som kan bli bedre.  

Hvor finner jeg undersøkelsen? 

Undersøkelsen finner du her: https://forms.office.com/r/yBMmJ8WumU 

I tillegg skal innbyggere med mobiltelefon registrert på fast bostedsadresse i kommunen, få en sms med link til innbyggerundersøkelsen.  

Svarene du gir i undersøkelsen vil være anonyme. Behov for hjelp? Dersom du har behov for hjelp til å komme i gang med innbyggerundersøkelsen, kan du ringe innbyggertorget i kommunen for å be om hjelp; telefonnummer 63 85 25 00. 

Dette er gjort  

Kommunen gjennomførte også en innbyggerundersøkelse i 2020. Den viste at de fleste var stort sett fornøyd med å bo i Aurskog-Høland, men det var flere ting som kunne bli bedre. Det kom en del innspill om kommunale tjenester som tas med videre i vårt utviklingsarbeid. Blant annet gjaldt dette trafikksikkerhet, medvirkning og familiestøtte. Det har vi jobbet med. 

Etter innbyggerundersøkelsen i 2020 er det satt i gang et eget utvalg som har jobbet med å lage en medvirkningsstrategi. Vi har startet med podkast, hvor målet er å informere om hva som skjer i kommunen og la innbyggerne fortelle om det som opptar dem. Kommunen har også fått et eget utvalg som skal jobbe med å lage en kulturstrategi. Den skal; sikre forståelsen for kulturens plass i lokalsamfunnet, sikre samarbeid, ta vare på og videreutvikle kulturlivet. Strategien skal bidra til bredde, aktivitet, inkludering, gi mulighet for utfoldelse og utvikling. 

Vi har blitt med i et støtteprogram for familier som heter Home-Start Familiekontakten (HSF). Det er et frivillig familiestøtteprogram, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. 

Vi har blitt en trafikksikker kommune, som er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk. Trafikksikker kommune et kvalitetsstempel som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner.  

Din mening er viktig 

For at vi skal kunne bli bedre, er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Dine innspill er viktige, og synspunkter blir tatt med videre i kommunens utviklingsarbeid. Sammen kan vi gjøre Aurskog-Høland til et enda bedre sted å bo, arbeide og leve. 

 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 12.04.2022