PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hverdagsglede for alle

Er du over 18 år, og ønsker å bidra til utprøving av en digital kortversjon av tilbudet Hverdagsglede?

Hverdagsglede handler om små grep DU kan gjøre i hverdagen for å oppleve mer glede. Aurskog- Høland kommune jobber for å bedre folkehelsen i befolkningen, og det er mye du selv kan gjøre av helsefremmende aktiviteter for å ha det bra.

Et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo ønsker å undersøke om en digital kortversjon av det allerede etablerte Hverdagsgledekurset kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen på kort (10 uker) og lengre (12 måneder) sikt.

Som deltaker får du gode råd og tips til grep du kan gjøre i hverdagen for å oppleve mer glede og livskvalitet.

Alle over 18 år kan delta, uavhengig om de opplever lite eller mye hverdagsglede fra før.

Mål med prosjektet: Målet er å undersøke om en digital kortversjon av et allerede etablert Hverdagsgledekurs kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen på kort (10 uker) og lengre (12 måneder) sikt.  

Vil du bidra i Hverdagsglede for alle-studien!

Alle som vil (over 18 år), kan være med. Enten du ​opplever lite eller mye hverdagsglede fra før.  

De trenger deg til å være med og undersøke om «5-om dagen» for økt Hverdagsglede kan gjøre en viktig forskjell, og om det kan påvirke hvordan du har det.  

De tilbyr deltakelse på to webinarer (på kveldstid) hvor du får undervisning om Hverdagsglede. Deretter får du SMSer to ganger i uken i seks uker. SMSene inneholder link med påminnelser, oppfordringer og inspirasjon til å velge aktiviteter knyttet til det du har lært om Hverdagsglede. Du blir bedt om å svare på noen spørreskjema om hvordan du hadde det før, underveis og etter deltakelse i prosjektet (5-10 min per gang).

Alle data om deg behandles og lagres sikkert i Tjenester for Sensitive data ved UiO, og studien har etisk godkjenning. Du kan når som helst trekke deg fra studien.

Deltakere er med i trekningen av åtte universalgavekort til en verdi av 500 kr. 

Undervisningsdatoer på webinar er 6. april og 4. mai eller 18. august og 15. september. Du blir tilfeldig tildelt undervisningsdatoer.

Les mer om prosjektet og om hvordan bidra som deltaker her: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/hverdagsglede/ 

Eventuelle spørsmål vedrørende prosjektet kan sendes til: m.b.prydz@psykologi.uio.no.

Forfatter: Anne Mette Brustuen

Sist endret: 05.03.2021