PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan skal Bjørkelangen se ut i fremtiden? - Kom med din mening!

Formannskapet vedtok i møte den 23.08.21, sak 112/21, å legge forslaget til reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.

Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen med boliger, forretninger, servicefunksjoner, kontorer, parkering, osv., hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg. Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Det planlegges opp til 460 nye boenheter.

Det vises til saksdokumentene for mer informasjon. Planforslagets plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan, finner du her: Aurskog-Høland kommune - Reguleringsplaner til offentlig ettersyn (aurskog-holand.kommune.no) Planforslaget kan også leses på innbyggertorget på rådhuset.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag den 15. oktober 2021.

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/00218 og kan gis på følgende måter:

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret.

Saksbehandlere er Henry Michael Ødegaard og Vegard Gulli:

- Henry Michael Ødegaard, epost henry.michael.odegaard@ahk.no, telefon 63 85 27 23

- Vegard Gulli, e-post: vegard.gulli@ahk.no, telefon 63 85 27 21.

Sist endret: 30.09.2021