PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ikke tillatt med sankthansbål i 2023

Regnet som har kommet i det siste er ikke nok til at midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild på Nedre Romerike oppheves. Det innebærer at det IKKE er tillatt med sankthansbål. Alle godkjente søknader til sankthansbål er trukket tilbake.

Melding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR): Når en søker får innvilget tillatelse til å tenne sankthansbål, står det oppgitt i vilkårene at «Ved melding i lokalpresse, våre nettsider www.nrbr.no, eller radio om stor skogbrannfare i regionen, trekkes denne tillatelsen til brenning av bål tilbake.»

Ikke tillatt med sankthansbål i 2023 - Nedre Romerike brann- og redningsvesen (nrbr.no)

NRBR vedtok en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni, forbud mot å gjøre opp bål og annen ild også i innmark i Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Nittedal kommune.

Dette  forbudet gjelder også på tilrettelagte bålplasser og i parker. Årsaken er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann. Forbudet kommer i tilegg til det generelle bålforbudet. 

Den midlertidige forskriften er strengere enn - og kommer i tillegg til - det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15. september, hvor det er forbud mot bruk av ild i skog og mark.

Sist endret: 23.06.2023