PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

30.8.21: Endringer i innreiseregler

Regjeringen har besluttet at det ikke innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for nye land eller regioner. For Åland i Finland oppheves innreiserestriksjoner og karantenekrav og for noen land i Europa og utvalgte øygrupper oppheves krav til karantenehotell.

Bakgrunnen for vurderingen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og hensikten er å redusere faren for importsmitte.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du  unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Land i Europa

Det innføres ikke innreiserestriksjoner eller karantenekrav for noen land i Europa, men for tre land oppheves krav til karantenehotell.

Krav til karantenehotell oppheves for følgende land: 

Spania, Monaco og Andorra (endret fra mørkerød til rød).

Følgende land fortsetter å være grønne:

Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Slovenia, Østerrike, Latvia, Malta (endret fra rød) og Nederland (endret fra rød).

Rød: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria (endret fra oransje) og Tyskland (endret fra oransje).

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Kypros og Storbritannia.

Regioner og selvstyrte områder i Norden

De nordiske landene og områdene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige             

Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for regioner i Sverige. Det er fortsatt ikke noen regioner i Sverige som er grønne.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner):

Oransje: Norrbotten, Södermansland og Uppsala, Blekinge, Dalarna, Västernorrland og Kronoberg.

Rød: Gotland, Halland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Örebro, Västra Götaland, Skåne, Jämtland, Gävleborg, Jönkjöping (endret fra oransje), Kalmar (endret fra oransje) og Östergötland (endret fra oransje).

Danmark

Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner eller karantenekrav. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark.

Når det gjelder selvstyrte områder fortsetter Færøyene å være grønn mens Grønland fortsetter å være rød.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Oransje: Sjælland og Syddanmark.

Rød: Hovedstaden (inkludert København) Midtjylland og Nordjylland.

Finland

Innreiserestriksjoner og karantenekrav oppheves for en region i Finland.

Følgende region endres fra oransje til grønn:

Åland.

Følgende region forblir grønn:

Länsi-Pohja SVD.  

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Oransje: Kymmenedalens SVD, Kajanalands SVD, Mellersta Finlands SVD, Södra Savolax SVD, Centrale Tavastlands SVD, Satakunda SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Päijat-Häme SVD, Vasa SVD og Syd-Österbottens SVD, Mellersta Österbottens SVD, Östra Savolax SVD, Lapplands SVD (endret fra rød), Birkalands SVD (endret fra rød) og Södra Karelens SVD (endret fra rød).  

Rød: Helsingfors och Nylands SVD og Egentliga Finlands SVD.

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Krav til karantenehotell oppheves for en øygruppe.

For øvrig gjøres det ingen endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for de aktuelle øygruppene.

Krav til karantenehotell oppheves for:

Balearene (Spania), endret fra mørkerød til rød.

Følgende øygrupper forblir røde eller endres fra oransje til rød: 

Azorene (Portugal) Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas), Sardinia (Italia), Sicilia (Italia) og Madeira (Portugal, endret fra oransje til rød).

Følgende øygrupper forblir mørkerøde og med krav til karantenehotell:

Korsika (Frankrike) Kreta (Hellas), Sørlige egeiske øyer (Hellas) og De joniske øyer (Hellas).

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene og områdene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Det gjøres ingen endringer knyttet til kategoriseringen av lilla land.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge. 

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er FHIs ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel oransje, rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, oppdaterte smittetall og vaksineinformasjon finner du her.

  • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.08.2021