PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

To barn som krysser veien ved en skole.

Klipp hekken før skolestart

Det nærmer seg skolestart, og snart skal alle våre små og unge skolebarn ferdes langs veier, gang- og sykkelveier til skolen. Bidra til å gi dem en tryggere skolevei! Klipp hekken før skolestart.

Kommunen minner om at folk har ansvar for å klippe egne hekker og busker som går ut mot, veier, gang og sykkelveier.

Det er den som eier eller disponerer en eiendom som er ansvarlig for å klippe hekker og busker, slik at det er forsvarlig sikt.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.08.2023