PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale koronaregler: Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på rundt de nye kommunale koronareglene? Fra 10. november gjelder ny kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. De nye tiltakene gjelder blant annet sosiale sammenkomster, munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. Hvor lenge varer retningslinjene? Gjelder begrensningene barnebursdager? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Hvorfor kom det nye kommunale retningslinjer nå? 

Situasjonsbildet i Aurskog-Høland kommune er fortsatt at det ikke er registrert mye smitte i vår kommune, men smitteutviklingen i Oslo kommune og nabokommunene er bekymringsfull. I Oslo innføres det nå ytterligere innskjerpinger av tiltak og det blir en «sosial nedstenging» av hovedstaden. Situasjonen er ustabil, og det er behov for betydelig innsats for å bremse smittespredningen. Det betyr at også Aurskog-Høland kommune må ta grep. Vi er en pendlerkommune, og har mange felles møtepunkter med Oslo og de andre kommunene rundt oss. Nasjonale helsemyndigheter har gitt sterke oppfordringer om at kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo bør koordinere og samordne sine tiltak slik at man oppnår best effekt av tiltakene i regionen.  

Hvor lenge varer disse nye retningslinjene? 

De nye tiltakene gjelder fra tirsdag 10. november klokken 16.00. Forskriftsendringer vurderes i formannskapsmøte 7. desember. 

Gjelder begrensningene for sosiale sammenkomster også barn, for eksempel barnebursdager med samme kohort? 

I en tid hvor det er behov for å innføre innskjerpede tiltak rundt sosial omgang vil dessverre noen tiltak ramme også barn og unge. Når det gjelder begrensningene for sosiale sammenkomster i §4, så vil denne ha konsekvenser for innbyggeres sosiale omgang på fritiden. Begrensningen på 10 personer gjelder selv om de samme personene møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller i barnehage. Grunnen til dette er at skoler og barnehager følger strenge smitteverntiltak, som ikke er like enkle å gjennomføre privat.

Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og uansett alder. Dette betyr at bursdagsfeiringer for barn kan bli vanskelig å gjennomføre slik som situasjonen er nå. Aurskog-Høland kommune har valgt å innføre dette tiltaket, slik som man har gjort i Oslo og Lillestrøm kommune, for at vår region samlet sett skal oppnå en felles effekt av iverksatte tiltak.  

Hvor skal man teste seg?

Hvis du ønsker å teste deg, tar du kontakt med legevakten på telefon 116 117. Det er viktig at du ringer på forhånd for å avtale tid.

Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller ønsker å ta testen – ring legevakten på 116 117! 

Hva sier koronareglene om antall på private sammenkomster?

Den nasjonale anbefalingen er maks 5 gjester privat, den lokale forskriften forbyr mer enn 10 samlet privat. NB! Man anbefaler å følge de nasjonale retningslinjene om grensen på 5 personer i private hjem. Regelen på 10 deltakere i kommunal forskrift opprettholdes slik at man har en lovfestet mulighet til å sanksjonere dersom noen går veldig utover de nasjonale retningslinjene. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Er biblioteket åpent? 

Adgang til utlån og innlevering av bøker opprettholdes, men holdes stengt for publikumsopphold og -aktiviteter. Meråpent bibliotek er dessverre stengt for øyeblikket. Lesesal og grupperom er stengt, og publikums-PC kan ikke benyttes på grunn av smittevernet.

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020