PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Koronastøtte og Bjørkebadet

Onsdag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. På sakslisten står blant annet koronakompensasjon for brukere av Bjørkebadet og kulturskolen, og koronastøtte til kulturlivet i kommunen. I tillegg kan du se hvordan Bjørkebadet gjorde det i sitt første driftsår. Se møtet live her.

Kommunestyremøtet går av stabelen onsdag 17. juni. Møtet starter klokken 17.00 (merk at dette er en time tidligere enn vanlig). Saksliste finner du her.

Ordfører Gudbrand Kvaal har besluttet, etter at det er foretatt en gjennomgang med hovedverneombudet om ivaretagelse av smittevernreglene, å gjennomføre kommunestyrets møte i kommunestyresalen. Det settes inn ekstra langbord, og gjøres tiltak for å sikre at representantene kan holde tilstrekkelig avstand.

Koronastøtte til kulturlivet

Kommunestyret skal i tillegg behandle sak om økonomisk støtte til lag og foreninger som følge av covid-19. Formannskapet vedtok forrige uke ekstra koronastøtte til kulturlivet. Politikerne ba administrasjonen undersøke behov for krisehjelp til kulturlivet i kommunen. Kommunedirektøren viste i sin innstilling til at en slik støtte ikke synes å være påkrevd eller dokumentert, etter spørreundersøkelse og utredning blant lag og foreninger i kommunen.

– Med utgangspunkt i det behovet som er kjent per 26.05.20, har vi ikke nok grunnlag til å anbefale tildeling av økonomisk krisehjelp til kulturlivet. De nasjonale kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, kan hjelpe kulturlivet med å dekke inntektstap som følge av koronavirusutbruddet, sier kommunedirektøren i sin utredning.

Formannskapet ønsket imidlertid å komme med støtte nå, og vedtok å sette av 250.000 kroner til kultur, og 250.000 kroner til idrett til aktivitet og tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av koronasituasjonen. Det endelige vedtaket gjøres i kommunestyret.

Videre drift for Bjørkebadet

Politikerne skal i tillegg behandle sak om Bjørkebadet. Evalueringen viser at badet gir innbyggere og besøkende et godt tilbud som i stor utstrekning bidrar til økt livskvalitet og svømmeferdigheter, og store muligheter for fysisk utfoldelse og glede i vann for alle aldersgrupper. Det synes videre som om dette også bidrar til økt folkehelse.

– Målet med denne investeringen; økt folkehelseeffekt, økte svømmeferdigheter, og et moderne idrettsanlegg for svømmeidretten, kan sies å være nådd. Det vurderes at Bjørkebadet er en suksess for kommunen, både for innbyggerne og gjestebesøkende. Badet har et attraktivt tilbud med flotte fasiliteter som gir innbyggerne og andre muligheter til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap, og Bjørkebadet kan sies å være et viktig bidrag i folkehelsetilbudet i Aurskog-Høland kommune, sier kommunedirektøren i sin saksutredning.

For videre drift av Bjørkebadet legges det frem fire alternativ. Det som skiller alternativene er forventet bruk og besøkstall, åpningstid og driftsperiode, korrigert opp mot kostnadskonsekvenser og forventede inntekter. Alternativene finner du her. 

Regnbueflagg og insekter

I tillegg kommer det flere interpellasjoner til kommunestyret denne gangen. Interpellasjoner er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant overfor ordføreren. Ordføreren svarer i kommunestyremøtet, og den som stiller en interpellasjon kan fremme forslag som tas opp til avstemming.

Blant annet kommer det en interpellasjon fra Tittin Foss-Haneborg (Miljøpartiet De Grønne) om insekter. Partiet ber ordfører ta initiativ til at det stilles krav til utbyggerne av tettstedene i vår kommune om å anlegge grønne tak eller vegger med insektsvennlige planter på nybygg, og ta initiativ til å utrede hvilke av kommunens plenarealer som kan gjøres om til insektsvennlig blomstereng

En interpellasjon kommer også fra Dorthea Enger (Sp), som stiller spørsmål om kommunen skal flagge med regnbueflagget 28. juni for å støtte opp om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter. Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020