PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Nytt oppvekstsenter, demensplasser og tertialrapport

Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har usikre tider nasjonal og internasjonalt preget starten på året, og spiller høye strømpriser fortsatt inn? Mandag var det siste kommunestyremøte før sommeren, og tertialrapporten sto på planen. Politikerne fikk dessuten orientering om demensplasser i vår kommune, og oppvekstsenter på Setskog. Skal det bygges nytt, eller skal vi pusse opp det vi har? Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Mange viktige saker ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Du kan se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Stor aktivitet - stor usikkerhet

Politikerne behandlet tertialrapport for årets første måneder. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
  • Overordnet status personal.
  • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten viser høy aktivitet og gode resultater i alle sektorer og staber. Aurskog-Høland er på topp som beste generalistkommune i Norge. Det er et gjennomgående høyt engasjement, mye godt samarbeid og mange flinke medarbeidere i kommunen som hver dag bidrar til synlige resultater som dette, sier kommunedirektør Gry Røste i sin oppsummering. 

Tertialrapporten kan du lese her.

– Vi lever i en tid preget av store omveltninger og uforutsigbarhet. Dette påvirker også aktivitet og økonomi i Aurskog-Høland kommune, og bidrar til økt usikkerhet i økonomien. Vi går inn i en periode med dårligere netto driftsresultat enn det vi har hatt tidligere. Det er usikkerhet knyttet til prognosene, sa kommunedirektøren i sin presentasjon.

Den langsiktige, strategiske planleggingen for kommunen blir derfor viktig i årene som kommer. Samtidig blir det avgjørende å holde kontroll på kommunens ressursbruk og økonomi slik at det er mulig å gjøre gode prioriteringer framover.

– Dere kjenner til hva som skjer i verden, renter og prisutvikling på varer og tjenester. Vi påvirkes av utviklingen der. Det er noen mulige oppsider i prognosen for året, men det er også noen mulige nedsider som ligger foran oss. Jeg har ikke tenkt til å vise noen brennende plattform, men det er slik vi ser verden ut fra beste vurdering av tallene, sier kommunedirektøren.

Debatten i kommunestyret ser du her.

Oppvekstssenter på Setskog

Politikerne behandlet sak om nytt oppvekssenter på Setskog. Bør man bygge nytt, beholde det man har eller bygge om? Norconsult har laget en mulighetsstudie for et nytt oppvekstsenter på Setskog, og undersøkt mulighetene for ombygging og oppgradering av de eksisterende bygninger. Politikerne fikk en orientering i kommunestyret, og du kan se den i sin helhet her.

Dagens bygg tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende funksjoner: planløsning, elevgarderober og elevtoaletter, rom for undervisning i praktisk-estetiske fag, grupperom. Arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling, administrasjonsavdeling, garderobeanlegg for gymsal, rom for spesialundervisning. Barnehagen har også betydelige funksjonelle mangler. 

Følgende alternativer er beskrevet:

  • Alternativ 0 Dagens situasjon - Fortsette som i dag med dagens bygningsmasse Dette alternativet er med som sammenlikningsgrunnlag for de andre alternativene.
  • Alternativ 1 Rehabilitering og tilbygg - Beholde og oppgradere mur-delen av bygningsmassen. Rive skolefløyen av tre og bygge ny, - barnehage «opp» fra underetasjen.
  • Alternativ 2 Rive dagens oppvekstsenter og bygge et nytt på samme tomt.

Kommunedirektøren anbefaler at mulighetsstudie tas til orientering og videre prosess vurderes i forbindelse med kommunens samlede finansielle bæreevne i budsjett og økonomiplan for 2024 – 2027. Hva politikerne mener om saken kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet også blant andre disse sakene. Klikk på saken du ønsker å se behandlet i sakslisten til høyre for bildet:

  • Utbyggingsavtale for Aurheim
  • Næringsliv 2030 - vedtak av Strategi for næringsutvikling
  • Kunnskapsgrunnlag for folkehelse
  • Priser kulturskolen skoleåret 2023/24

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.06.2023