PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Utbygging, tilfluktsrom og flyktninger

Hvordan skal vi utvikle kulturlivet i vår kommune? Vår kulturstrategi ble mandag behandlet i kommunestyret. Politikerne fikk en orientering om flyktningsituasjonen i kommunen, og det ble stilt spørsmål om tilfluktsrom i kommunen. På planen sto også utbygging på Bjørkelangen, leilighetsbygg med 7 etasjer i Bjørkelangen sentrum. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 27. mars, i kommunestyresalen på rådhuset.

Hvem stemte hva?

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Tilfluktsrom

Kristelig Folkeparti stilte spørsmål om tilfluktsrom i kommunen.

– Hvordan er status på tilfluktsrom i kommunen, og hvordan er det eventuelt planlagt inn i byggeprosjekter vi er i gang med, og som er planlagt framover, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Under ser du svaret fra kommunedirektøren. Du kan se svaret i sin helhet under grunngitte spørsmål her.

– Det er ingen offentlige tilfluktsrom i vår kommune. De nærmeste offentlige tilfluktsrommene er på Fetsund, og så er det et i Askim, eller Mysen. De tilfluktsrom som er i kommunen faller under kategorien private, og er dimensjonert for dem som er på eiendommen, enten det gjelder skoler, rådhus, sykehjem etc. Tilfluktsrommene man har er beregnet på korte opphold, maks 6 timer. Kommunen følger gjeldende bestemmelser på området, og det foreligger ingen planer om tilflutksrom i pågående byggeprosjekter. 

Lurer du på hvor du finner nærmeste offentlige tilfluktsrom? DSB har et kart som viser alle offentlige tilfluktsrom, og det finner du her. Ifølge Sivilforsvaret er tilfluktsrom plasserte i de områdene der man regner med at behovet er størst. Det er DSB og Sivilforsvaret som har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

– Flere NATO-land vurderer nå tilfluktsrom som mindre aktuelle grunnet kort varlsingstid ved angrep, og anbefaler at sivil beskyttelse i større grad baseres på effektiv varsling og informasjon, og at man må søke dekning der man befinner seg, sier kommunedirektøren i sitt svar. 

Kulturstrategi

På møteplanen sto blant annet kommunens kulturstrategi. Strategien bygger på en bred medvirkningsprosess med åpne møter, kartlegginger og spørreundersøkelser, og innspill fra kulturaktører, frivillige lag og foreninger, ungdom og andre innbyggere, gjennomført av oppgaveutvalget for kulturstrategi. 

– Strategien legger grunnlaget for å kunne arbeide mer systematisk med utvikling av kulturlivet i kommunen, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kulturstrategien skal:

 • Gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger. 
 • Sikre forståelse og rammevilkår for kulturens plass i lokalsamfunnet.
 • Bidra til at alle har mulighet til å utfolde og utvikle seg gjennom kulturaktiviteter.

Kulturstrategien har disse fire strategiene:

 • Aurskog-Høland skal være en kommune hvor kulturopplevelser og -deltakelse er tilgjengelig og mulig for alle.
 • Aurskog-Høland skal være en kommune som verdsetter frivillighet og støtter det lokale kulturlivet.
 • Aurskog-Høland kommune legger til rette for kunstnerisk og kulturell virksomhet.

Du kan se behandlingen i kommunestyret her.

Utbygging på Bjørkelangen

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Linnestad. Planområdet omfatter Stasjonsveien 59 og 61, som ligger i sentrum av Bjørkelangen, ved Bjørkelangen stasjon. Området som ønskes regulert er på til sammen 3,8 dekar. Vest for området, på andre siden av Stasjonsveien, starter gågata i Bjørkelangen sentrum med butikker, kafeer og annen næring. Bebyggelsen på planområdet i dag består av en enebolig, samt et næringsbygg på to etasjer. 

 • Det legges opp til etablering av en boligblokk på 3-7 etasjer med til sammen 28 leiligheter i ulik størrelse.
 • Det er lagt opp til at bygget skal variere i høyde med 6 etasjer i nord, og en tilbaketrukket 7. etasje, til 3 etasjer i sørlig del.
 • Parkering til leilighetene blir under bakken med adkomst fra øst, og for næringsdelen i 1. etasje vil parkeringen fvære på bakkeplan.
 • Leke- og uteoppholdsarealene planlegges etablert mot sør og vest, og det legges til rette for at planområdet skal tilknyttes friluftsområdet i øst.
 • Som et grep for å binde sammen sentrumsområdet i vest med friluftsområdet i øst, planlegges det en allment tilgjengelig gjennomgang i første etasje på bygget for gående.
 • På begge sider av denne gjennomgangen ønskes det publikumsrettede virksomheter, og mot Stasjonsveien, en mulighet for uteservering. 

Du kan se hele behandlingen her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 28.03.2023