PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Hvordan skal kommunen se ut i framtida

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Skal det sittende kommunestyret vedta samfunnsplanen, eller bør det gjøres etter valget? Mandag var det klart for det siste kommunestyremøtet før nye politikere blir valgt inn ved kommune- og fylkestingsvalg i september. Kommuneplanens samfunnsdel sto på agendaen. Hvilke plikter og rettigheter skal de nye politikerne ha? Kommunestyret vedtok nytt reglement. Og skal vi ta imot flere flyktninger? Møtet ble filmet, så du kan se debatten her!

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Du kan se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Framtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Arbeidet med å lage en ny kommuneplan er i gang. Det er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene. Kommuneplanens samfunnsdel skulle behandles i formannskapet, og så i kommunestyret.

I formannskapet kom senterpartiet med et forslag om utbygging på alle kommunens tettsteder. Flere av politikere i formannskapet ønsket å utsette saken, for å få til en bredere behandling. Kommunestyret behandlet mandag formannskapets utsettelsesforslag

– Vi er skuffet, overrasket og litt irriterte over at Senterpartiet forventer at vi skal behandle så store endringer på så kort tid. Det de har sendt ut på forhånd er altfor store endringer til at vi kan vedta dette nå. Vi ønsker at det nye kommunestyret skal få lov til å ta dette saken, sier Tommy Lunnaas (Ap).

Kommuneplanen som ble vedtatt i 2018 bygger på en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus fra 2015, der det står at Bjørkelangen skal stå for 80 prosent av utbyggingen i kommunen. I formannskapet kom senterpartiet med et forslag om utbygging på alle kommunens tettsteder. 

– Jeg har gledet meg til å behandle denne saken, for å få jobbet etter en annen plan enn den vi jobber etter i dag. Når statsforvalter er vrang, handler det mye om at vi søker dispensasjon fra vår egen plan. Det er det jeg ønsker at vi skal få endret på. Jeg synes det er dumt at den nye kommunestyret må fortsette å slåss med statsforvalter fordi vi har en gammel plan, sier Eline Hestsveen (Sp).

Arbeiderpartiets Randi Ransberg tok til orde for å vente til nytt kommunestyre er valgt. 

– La det ikke være noe tvil om at jeg tror absolutt alle som sitter i denne salen ønsker utvikling i hele kommunen. La det nye kommunestyret være med på å utarbeide samfunnsdelen nettopp fordi det er den de skal styre etter. De vil få et eierskap til planen, og får et styringsdokument de har vært med på å utarbeide. Det dreier seg om såpass store endringer i helheten at det krever at administrasjonen må få mulighet til å se på dette på nytt, sier Randi Ransberg (Ap).

Flertallet av politikerne ønsket å utsette behandlingen av saken. Hele debatten ser du her.

Hva er kommuneplanen?
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
  • Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
  • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
  • Samfunnsdelen styrer hvordan kommunen skal se ut når barna våre vokser opp. Den sier noe om hva som er utfordringene, våre og hvordan vi skal løse dem.

Debatten i kommunestyret ser du her.

Ta imot flere flyktninger

Aurskog-Høland kommune er anmodet om å bosette 20 flyktninger i tillegg til anmodningen på 120 som kommunen sa ja til i desember 2022.

– Aurskog-Høland kommune har tatt et stort ansvar for å avhjelpe den flyktningsituasjonen som har oppstått. Kommunen vil fortsette å ta ansvar, men ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på de utfordringene det er for kommunen å bosette flyktninger med manglende forutsigbarhet knyttet til når anmodning om bosetting kommer. Ved å si ja til tilleggsanmodningen vil kommunens ansatte fortsette med den dugnadsånden som har preget arbeidet det siste året, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det er stor usikkerhet knyttet til økonomien i økning av tjenester, da tilskuddene først kommer når flyktningen er bosatt.  

Debatten i kommunestyret ser du her.

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Kommunestyret behandlet forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i Aurskog-Høland kommune. Forskriften har tatt utgangspunkt i det gjeldende «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter». Enkelte punkter som gjelder pliktene til de folkevalgte, er tatt ut av det gjeldene «Reglement for kommunestyret» og satt inn i forskriften. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Behandlingen i kommunestyret ser du her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet også blant andre disse sakene. Klikk på saken du ønsker å se behandlet i sakslisten til høyre for bildet:

  • Opphevelse av tidligere forskrift for vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune, Viken
  • Søknad om skjenkebevilling
  • Klage på vedtatt reguleringsplan for Hemnes næringspark

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Sist endret: 29.08.2023