PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Her kommer det omsorgsboliger

Mandag var det kommunestyremøte. Politikerne behandlet sak om omsorgsboliger på Hemnes. Hvor skal de bygges? Svaret får du her. Det ble debatt om kvalitetsmelding for skolene våre, og om ordførerbilder i kommunestyresalen. Kommunestyret fikk dessuten orientering om koronasituasjonen. Møtet ble sendt direkte på Kommune-TV, så du kan se debatten her.

Det første kommunestyret denne høsten gikk av stabelen mandag 20. september, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Omsorgsboliger på Hemnes

Administrasjonen har presentert syv alternative tomter for omsorgsboliger på Hemnes. I februar foreslo kommunedirektøren å bygge omsorgsboliger på den tomten som Hemnes sykehjem står på. Det ønsket ikke politikerne, derfor faller dette nå bort som tomtealternativ. Administrasjonen anbefaler nå at omsorgsboligene bygges på denne tomten i Hemnes sentrum, der det nå er parkeringsplass (se kart under). 

omsorgsboliger hemnes.png

Tomtealternativ 7 består av eksisterende parkeringsområde, veien og samspill med parken og lokalene til hjemmetjeneste og fastlege. En utvikling av parkområdet i samarbeid med Hemnes Vel vil kunne gi gode bomiljøer og uteområde for de eldre i en tunløsning i kombinasjon med gode utearealer for innbyggerne.

– Alternativ 7 vurderes å komme best ut i et langsiktig perspektiv. Dette er tomten der det i dag er parkeringsplass. Ved omlegging av Sykehjemsveien vil man kunne etablere et tun-løsning for omsorgsboligene i sammenheng med eksisterende friområde/park. I tillegg frigjør veiomleggingen areal som kan knytte basen for hjemmetjenester tettere på omsorgsboligene, noe som er rasjonelt for både tilgjengelighet og effektiv drift, sier kommunedirektør Inger Hegna i saken.

Politikerne støttet administrasjonens forslag. 

– Jeg er kjempeglad for at administrasjonen har falt ned på dette alternativet. Jeg er ikke i tvil om at dette er et godt tomtevalg, og både eldrerådet og utvalget gikk inn for dette. Det er blant den eldre befolkingen på Hemnes er veldig glad for at akkurat dette alternativet ble valgt, sier Inger Olsen (Ap).

Tomtealternativer på Hemnes.png

Hele saken kan du lese her. Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

– Jeg må først få uttrykke at dette er veldig hyggelig at vi nå er kommet videre i planleggingen. Jeg er veldig glad for det, og for jobben som er gjort her. Jeg støtter innstilligen, men synes det kunne vært tydeligere i forhold til størrelsen og beliggenheten. Dette området er et fantastisk fint område for omsorgsboliger, men det er også rosinen i pølsa på Hemnes. Sånn sett er dette en prioritering av de eldre. I den videre planleggingen blir det viktig å se hele området i sammenheng, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Debatten rundt saken kan du se her.

Koronasituasjonen

Hvordan er smittetrykket, hva blir viktig i håndteringen av pandemien fremover, og hvilket nivå er skolene våre på? Du får oversikten her. Hør hva kommunens beredskapsansvarlig og smittevernoverlegen sier om tiden som kommer her.

Det kan du lese mer om her, og her kan du også se orienteringen med kommunens beredskapsansvarlig, og smittevernoverlegenæ.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

  • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for Aurveien 70-74
  • Ordførerbilder i kommunestyresalen
  • Styrkning av barne- og ungdomskorpsene i Aurskog-Høland
  • Forhandling av halleieavtaler
  • Kvalitetsmelding for grunnskolen i Aurskog-Høland kommune skoleåret 2020/2021
  • Deltakelse i lokaldemokratiprosjekt

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.09.2021