PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Omsorgsboliger på Hemnes

Mandag er det kommunestyremøte. Hvor skal de nye omsorgsboligene på Hemnes bygges? Svaret får du her. Kommunestyret skal i tillegg se på tilstandsrapport for skolene våre, og koronakompensasjon til lokale bedrifter. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 20. september, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Omsorgsboliger på Hemnes

Administrasjonen har presentert syv alternative tomter for omsorgsboliger på Hemnes. I februar foreslo kommunedirektøren å bygge omsorgsboliger på den tomten som Hemnes sykehjem står på. Det ønsket ikke politikerne, derfor faller dette nå bort som tomtealternativ. Administrasjonen anbefaler nå at omsorgsboligene bygges på denne tomten i Hemnes sentrum, der det nå er parkeringsplass (se kart under). 

omsorgsboliger hemnes.png

Tomtealternativet 7 består av eksisterende parkeringsområde, veien og samspill med parken og lokalene til hjemmetjeneste og fastlege. En utvikling av parkområdet i samarbeid med Hemnes Vel vil kunne gi gode bomiljøer og uteområde for de eldre i en tunløsning i kombinasjon med gode utearealer
for innbygger.

– Alternativ 7 vurderes å komme best ut i et langsiktig perspektiv. Dette er tomten der det i dag er parkeringsplass. Ved omlegging av Sykehjemsveien vil man kunne etablere et tun-løsning for omsorgsboligene i sammenheng med eksisterende friområde/park. I tillegg frigjør veiomleggingen areal som kan knytte basen for hjemmetjenester tettere på omsorgsboligene, noe som er rasjonelt for både tilgjengelighet og effektiv drift, sier kommunedirektør Inger Hegna i saken.

Tomtealternativer på Hemnes.png

Hele saken kan du lese her. Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Tilstandsrapport for skolene

Hvert år lager kommunen en rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa for områdene læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Kommunedirektøren trekker frem følgende ting som blir viktig i tiden fremover: 

  • kompetanse innenfor regning/matematikk, engelsk på ungdomstrinnet og utnyttelse av digitale ressurser og verktøy for økt læring
  • bygge gode og trygge læringsmiljø
  • sikre god og tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte gjennom rekruttering og satsning på etter- og videreutdanning

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheterStyrkning av barne- og ungdomskorpsene i Aurskog-Høland
  • Forhandling av halleieavtaler
  • Oppgaveutvalg kulturstrategi
  • Kjøp av festetomt på Aurskog av Opplysningsvesenets fond (OVF)

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.09.2021