PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kulturminner i Aurskog-Høland

Hvilke områder og bygninger i vår kommune skal vernes i årene som kommer? Det kan du se i Aurskog-Høland kommunes nye kulturminneplan. Kan du gjette hvilke områder i kommunen som er vurdert som svært viktige? Se listen og bilder her!

Endringene i samfunnet rundt oss går stadig fortere, og moderniseringskreftene har ofte stor innflytelse på forvaltningsapparatet i kommunen. Kulturminnene blir ofte skadelidende i slike situasjoner og må vike for utvikling og vekst. Kulturminneplanen gir kommunen en oversikt over kulturminnefloraen, og over hvilke verneverdige objekter og områder som er spesielt utsatte. 

Kulturminner vurdert som mulige fredningsobjekter er:

 • Aur Prestegård. I tillegg til de tre allerede fredede husene, en fredning av den øvrige bebyggelse og uteområder med hage, veifar, murer og jorder.
 • Brannsrud. Helhetlig gårdsbruk fra tiden rundt 1900.

En hensynssone er restriksjoner til bruk av et definert område. Restriksjonene kommer i form av planbestemmelser som vedtas i kommunedelplanen. Hensynssonene er valgt ut av en gruppe sammensatt av representanter samtlige historielag i kommunen, samt fra administrasjonen i kommunen. Kulturmiljøer med høy verneverdi, og som bør sikres med formelt vern:

 • Finstadbru stasjonsområdet
 • Ulviken skole
 • Aurskog gamle sentrum
 • Dingsrud, Urskog fort
 • Dampsaga på Nordby
 • Aur prestegård og Aurskog kirke
 • Bjørkelangen syd
 • Fosserveien 250
 • Løken, Høland prestegård
 • Eidsverket og HV-leiren
 • Mikkelrud, Haukelund med fler
 • Setskog, Aamodt sag og Kolstadfoss

Objektene og områdene over er vurdert som svært viktige i lokal sammenheng, og bør sikres gjennom regulering og bruk av hensynssoner med formål bevaring. 

– Tråd gjennom bygda

– Tertitten er spesiell, fordi den går som en tråd gjennom hele bygda, mens de andre er spredt i forskjelllige soner. Det er to områder som er så spesielle at de spilles inn som fredningsområde. Det ene er Aur prestegård, som utvides til hele gårdstunet, ikke bare hovedhuset. Det andre er eiendommen Brandsrud, sier Ole Jakob Holt, kulturminnekonsulent og rådgivningskonsulent bygningsvern.

Under den politiske behandlingen av saken ble det blant annet stilt spørsmål om hvorfor Bjørkelangen sentrum er lagt inn som hensynssone.

– Tanken er at man skal sikre området. Man ønsker å bevare et tverrsnitt av byggeskikken i området. Fra før er stasjonsmesterboligen, lokstallen, apotekergården og stasjonsbygningen bevaringsregulert. Nå mener man at man bør ta vare på hele historien, også de bygningene som kom etter krigen. Kulturminnevern må alltid ligge i forkant, og sikre tingene nå, slik at man har dem i fremtiden, sier Holt.

Urskog fort sommer.JPG

Urskog fort.

helikopter aur mk.jpg

Aur prestegård.

eidsverket.jpg

Eidsverket: Den prektige og storslagne hovedbygningen på Eidsverket er unik i regional sammenheng.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.08.2022