PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lag og foreninger: Lån utstyr gratis

Visste du at lag, foreninger, skoler og barnehager kan låne fritidsutstyr gratis på Frivilligsentralen? Frivilligsentralen har en utstyrssentral hvor du kan låne alt fra tursekker, rulleski og sparkesykler, til kano, SUP-brett og flytevester. De nye reglene for utlån finner du her.

Fra og med mandag 15. august 2022 er det nye regler for organisasjoner (lag, foreninger, skoler, barnehager)  som vil låne utstyr av oss.

Det må skrives en fullmakt fra leder for å kunne låne utstyr, og tid for tilbakelevering av utstyr skal avtales på forhånd. Ved tilbakelevering skal låntaker og Frivilligsentralen gå gjennom utstyret sammen. Alt lånt utstyr skal leveres tilbake helt, rent og tørt. 

Låneregler for organisasjoner

 • Frivilligsentralen er ansvarlig for at utstyr som lånes ut er i god og forsvarlig stand.  
 • Medlåntaker som låner på vegne av en organisasjon (lag, forening, skole, barnehage, fritidsklubb etc) må ha fullmakt fra leder for å kunne låne utstyr (eget skjema) – organisasjonen blir da låntaker. 
 • Legitimasjon må vises 
 • Lånetid er maks 1 uke.  
 • Lånt utstyr skal IKKE lånes videre til andre. 
 • Låntaker/medlåntaker plikter å sette seg inn i bruken av utstyret og at utstyret blir brukt forskriftsmessig. 
 • Frivilligsentralen står ikke ansvarlig ved skade på personer som låner utstyr. 
 • Det skal ved utlån avtales tid for tilbakelevering av utstyr – innenfor
 • Frivilligsentralens åpningstider. 
 • Ved tilbakelevering, skal lånt utstyr sjekkes av låntaker/medlåntaker og Frivilligsentralen. 
 • Låntaker er ansvarlig for utstyret som lånes 
 • Lånt utstyr skal oppbevares forsvarlig og sikkert 
 • Lånt utstyr skal leveres tilbake i samme tilstand som ved utlån 
 • Låntaker skal gi beskjed dersom noe er ødelagt eller ikke er i tilfredsstillende stand. 
 • Låntaker er erstatningsansvarlig ved skader/ødeleggelser utover det som må regnes som vanlig slitasje. 
 • Lånt utstyr skal være rengjort og helt tørt ved innlevering 
 • Hvis utstyret ikke er rengjort/tørket ved innlevering, vil kostnaden for rengjøring belastes låntaker.  
 • Utstyr som ikke er levert innen to uker etter fristen, regnes som tapt og faktura vil bli sendt låntaker.  
 • Brudd på lånereglene kan medføre til at du mister retten til å låne utstyr. 

Velkommen innom oss!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.08.2022