PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lave kommunale gebyrer 2021

Aurskog-Høland er en av kommunene i Romerike med lavest kommunale gebyrer i år. De kommunale avgiftene er basert på selvkost, og dekker de faktiske utgiftene til vann, avløp, feiing og renovasjon. Disse utgiftene varier fra kommune til kommune, og varierer også noe fra år til år. I år er Aurskog-Høland blant de billigste på Romerike.  

– Vi har tidligere vært blant de dyrere kommunene. Det er derfor er gladnyhet å nå være blant de billigste. Kommunen drifter rundt 400 kilometer med vannledning og 200 kilometer avløpsledninger og hele 92 pumpestasjoner, sier Kjersti Hjerpeton Karlstad i kommunalteknisk drift i Aurskog-Høland kommune. 

Langstrakt kommune

I Aurskog-Høland kommune skal mengder vann og avløp transporteres over lange flate områder. Derfor har kommunen mange pumpestasjoner som skal driftes, dette er en av utgiftspostene som går under selvkost. 

– Aurskog-Høland kommune har heller ikke satt inn krav om vannmåler slik mange andre kommuner har, og vi må dermed estimere vannforbruk til husstander. Til tross for disse utfordringene har vi klart å få lave kommunale avgifter i år, sier Hjerpeton Karlstad. 

Best på vann 

I 2020 ble Aurskog-Høland kommune kåret til årets kommune av BedreVann. Dette er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader på de kommunale vann- og avløpstjenestene. Aurskog-Høland er blitt kåret til årets BedreVann-kommune. Prisen betyr mye for medarbeiderne, som har jobbet hardt og målrettet i mange år for å gi innbyggerne best mulige vann- og avløpstjenester på den mest bærekraftige måten.

– Dette viser at vi som kommune leverer god kvalitet på vann- og avløpstjenester til abonnentene våre, og har kostnadseffektivitet og bærekraft, sier Hjerpeton Karlstad.  

Aurskog-Høland kommune vil ikke ha behov for store investeringer innenfor vann og avløp slik mange andre kommuner i Norge har i nær fremtid. Store investeringsbehov ville gitt økte kostnader, og høyere kommunale avgifter.

– Vi ønsker å gi våre innbyggere god og rettferdig service, og forvalte kommunens infrastruktur på en miljømessig og økonomisk måte, sier Hjerpeton Karlstad. 

Vannflasker.AE.jpg

Sist endret: 12.10.2021