PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leverer reservevann til Lillestrøm

I perioden hvor innbyggere i Lillestrøm måtte koke vannet sitt, har Aurskog-Høland kommune levert reservevann. Nedre Romerike vannverk har nye problemer, og vi leverer fortsatt vann. Kan noe slikt skje hos oss, og hvor forberedt er vi? Les svarene her!

På grunn av brudd i renseprosessen på Nedre Romerike vannverk måtte innbyggerne i Lillestrøm koke vannet sitt før det kunne drikkes eller brukes i matlaging. Vannet fra drikkevannskilden Glomma, er blitt betydelig dårligere med økt mengde av grums i vannet. Økningen av partikler i vannet gjør at rensingen, som gjennomføres i flere trinn, ikke var effektiv nok. 

– Fra problemene oppsto i Nedre Romerike vannverk (NRVA), har vi levert 65 liter i sekundet via vår reserveledning. Leveransen er uproblematisk, da vi har gode rutiner, og har gjennomført tester og leveranser ofte tidligere. Dette er rein rutine, sier Gjermund Nilsen, enhetsleder kommunalteknikk i Aurskog-Høland kommune.

Lavere risiko i Aurskog-Høland

Sannsynligheten for at noe liknende skal skje i vår kommune er lav.

– Dårlig vannkvalitet grunnet store nedbørsmengder og smeltevann kan sikkert skje, men risiko på våre vannverk er mye lavere fra Store Langsjø enn fra Glomma. Men at vi kan få driftsproblemer og ha behov for reservevann, ja, det får vi. Vi er mindre sårbare da vi får reservevann fra NRVA som dekker 100 prosent av vårt behov. Området til NRVA krever reservevann fra mange vannverk, og tydeligvis, i dette tilfelle har de ikke 100 prosent dekning, sier Nilsen.

Godt forberedt

Dersom en slik hendelse skulle skje i Aurskog-Høland, er vi godt forberedt. 

– Vi har 100 prosent reservevannsdekning i området til Store Langsjø, noe som kan være et scenario for at vi må sende ut kokevarsel er om NRVA, samtidig som vi får problemer ikke kan levere trygt og godt drikkevann via reservevannsledningen. Syltomtjern vannverk på Setskog har ikke 100 prosent reservevannsdekning, der vil det bli restriksjoner på vannforbruk. Dette er noe vi jobber med, sier Nilsen.

I forbindelse med etableringen av reservevannsprosjektet i 2014,  dimensjonerte kommunen for at denne 500-ledningen som gir 65 liter i sekundet, skal holde i forhold til datidens kommuneplan med en vekst på 1,5-2 prosent årlig frem til 2033.

– Vi har en snittproduksjon på cirka 55 liter i sekundet i dag på normalforbruk. Så det er mye å gå på ennå, noe som vil minst holde frem til 2033. Nattforbruket er lavt, og da fylles høydebassengene opp igjen. Og vi har reserver i høydebassengene på cirka 48 timer. Så jeg anser dette som godt ivaretatt, sier Nilsen.

Kommunen er i startgropa for å se på fremtidig kobling mellom SLV, Syltomtjern og vannverkene på Rømskog, noe som også vil gi noe reservevann inn mot SLV-område. Forprosjekt skal ut på anbud i år.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.05.2023