PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny brannstasjon på Løken

I kveld er det offisiell åpning av den nye brannstasjonen på Løken. Stasjonen er flyttet fra Morgenliveien til Klokkerudveien.

FOTO: Stasjonen ble formelt overtatt av kommunen den 15. juni. I bildet ser vi kommunalsjef Samfunnsfunksjoner og næring Per Ole Rønning og leder av Jano Bygg AS Jarle Nordli signere overtagelsesprotokollen. Bak står fra venstre kommunalsjef Kultur og medvrikning Anne Kirsti Johnsen, prosjektleder Paul Yngve Dehnes og enhetsleder Eiendom Jahn Arvid Svendsen. 

Brannvesenet på Løken har holdt til i leide lokaler i Morgenliveien 29 i over 20 år. Lokalene som opprinnelig var en automatsentral for Telenor, er trange og mangler nødvendige fasiliteter for å oppfylle dagens krav til HMS. Ved utrykninger har man måttet kjøre de store brannbilene ut på sykkelstien og gjennom Løken sentrum før man har kommet ut på fylkesveien.

Aurskog-Høland kommune har nå bygget en ny brannstasjon på en tidligere ubebygd tomt på Løken, med adresse Klokkerudveien 1, 1960 Løken. Det er tenkt 15-20 år frem i tid ved dimensjoneringen av stasjonen, slik at den er tilpasset krav til dreiende vakt for et mannskap på fire personer med totalt 16 operativt ansatte. Krav til dreiende vakt utløses når befolkningen på tettstedet passerer 3000 personer.

Stasjonen er bygget med tanke på kvinnelige brannmenn, med dedikerte garderober for begge kjønn. I prosjekteringen av ny brannstasjon ble det også lagt stor vekt på forebyggende tiltak mot helseskadelige stoffer ved å skille mellom rene og urene soner for garderober, vaskerom, dusjrom, vognhall etc. Ventilasjonen i stasjonen er bygget opp med separat luftforsyning til de ulike sonene for å unngå at kontaminert luft spres til de rene sonene.

650 kvadratmeter

Stasjonen har et areal på ca. 650 m2, og er på to etasjer hvor 2. etasje består av teknisk rom og lager til bark/lense, mat og drikke ved innsats, brannslanger etc. Vognhallen i 1. etg. er oppvarmet og har tre porter med plass til en mannskapsbil og en tankbil, feierbil, båthenger og henger med skogbrannutstyr. Stasjonen har i tillegg en oppvarmet vaskehall dimensjonert til de store bilene i tilknytning til vognhallen. Mannskapsområdet består av et møte/spiserom for 16 personer, kjøkken, kontor, utrykningsgarderobe samt rene og urene soner/garderober.

Brannstasjonen har kostet drøye 20 mill. kroner å oppføre, og med en m2 - pris på ca. 31.500 kroner her prosjektet holdt seg innenfor budsjett. Paul Yngve Dehnes har fungert som kommunens prosjektleder gjennom prosjektet. Eiendom valgte på et tidlig tidspunkt å utføre forprosjekteringen med utarbeidelse av kravspesifikasjon selv, samt å være involvert i prosjekteringen sammen med NRBR og entreprenør for å bruke minst mulig midler på eksterne konsulenter.

Godt samarbeid

Entreprenørfirmaet Jano Bygg AS har hatt oppgaven med å oppføre stasjonen. Daglig leder Jarle Nordli har stått for den daglige ledelsen og oppfølgingen av håndverkerne, og har kommet med mange gode ideer og innspill underveis. Samarbeidet mellom NRBR, entreprenør og Eiendom underveis i prosjektet har fungert veldig bra. Våre lokale brannmenn på Løken har også kommet med innspill underveis i oppføringen av brannstasjonen, slik at alle tekniske installasjoner er der hvor de vil ha dem.

Lavt klimaavtrykk

Under prosjekteringen ble det lagt stor vekt på at den nye brannstasjonen skulle være så miljøvennlig som mulig, og kommunens handlingsplan er fulgt i samarbeid med kommunens miljøkoordinator Ole-Christian Østreng. Stasjonen er oppført i massivtre med tre i bærende konstruksjoner, LED-belysning, lavkarbon asfalt og lavkarbon betong. Klimaavtrykket til stasjonsbygningen ble beregnet til å være 86 % lavere enn klimaavtrykket til et konvensjonelt bygg i byggefasen, noe som anses å være veldig bra.

Pellets-fyring

Oppvarming av stasjonen skjer gjennom klimavennlig pellets-fyring som sørger for vannbåren varme til all oppvarming, varmtvann og ettervarme av ventilasjonsluften. Dette er kommunens første bygg som benytter en pellets-kjele, så her vil vi lære mye. Varmekjelen og ventilasjonen er tilkoblet et sentralt driftstyringsanlegg hvor regulering av varme og avlesning av forbruk styres sentralt. I vognhall og mannskapsavdeling sitter det følere som registrerer om lokalene benyttes. Følerne skrur ned ventilasjonen når stasjonen ikke benyttes for å spare energi. Hva stasjonens klimaavtrykk blir i løpet av byggets levetid er ennå ikke beregnet. Elektrisitet vil kun bli benyttet til LED-belysning, ventilasjonsvifter, IT etc., så det kan sies med ganske stor grad av sikkerhet at stasjonen vil nå målet i klimaplanen om å redusere klimagassutslippene med 40 % i forhold til ordinære bygg.

Sist endret: 24.08.2021