PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dine innspill: Godt samfunn for alle

Hvordan skal vi arbeide for et mer inkluderende og likestilt samfunn? I vår kommune skal du føle deg som en del av et felleskap. Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at bygda vår skal være god å bo i for alle. Nå ligger planen ute til høring, og vi ønsker dine innspill!

– Vi skal sammen jobbe for å forebygge utenforskap, mobbing, og ekstremisme. Alle innbyggere uansett kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religiøs bakgrunn eller funksjonsnivå skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen i Aurskog-Høland kommune. 

Aurskog-Høland kommune skal lage en kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2033, og vi ønsker dine innspill.

Samfunn for alle

– Kommunedelplanen vil være ett verktøy i å oppnå våre mål om ett mangfoldig, likestilt og inkluderende samfunn for alle. Planen handler om hvordan kommunen skal jobbe på dette feltet, men også hvordan vi kan samarbeide med andre aktører, sier Brustuen.

Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling er et strategisk, styrende dokument for kommunens arbeid med å oppnå likestilling og inkludering, og forebygge diskriminering og ekstremisme. Den skal gi felles retning for kommunen, og gir føringer for andre planer og tiltak der hvor tema er aktuelt.

– Vi må jobbe aktivt for at alle skal kunne føle seg akseptert og få de samme mulighetene for inkludering og deltakelse – til det beste for våre innbyggere, sier Brustuen.

Hvor finner du utkastet

Planprogrammet ligger fysisk tilgjengelig I innbyggertorget på rådhuset. I tillegg kan du lese utkastet digital her.

Slik gir du innspill

Har du innspill så kan du sende dette til kommunen digital på e-post, eller som brev til vår postadresse som nevnt nedenfor:

  • Epost: postmottak@ahk.no
  • Brev til kommunen sin postadressen; Aurskog-Høland kommune v/Folkehelsekoordinator, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Merk gjerne e-post/digital brev med «saksnummer: 20/00434».

Frist for innspill: 30. september 2022.

Har du spørsmål?

Har du noen spørsmål angående kommunedelplanen eller hvordan du gir innspill, så ta kontakt med Anne Mette Brustuen på e-post annemette.brustuen@ahk.no eller på telefon 477 81 574.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 27.06.2022