PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan du søke støtte til inkluderende møteplasser

Driver du eller din organisasjon en frivillig møteplass som bidrar til mangfold og integrering? Nå kan du søke støtte her. Kjenner du noen som burde vite om denne ordningen? Del gjerne!

Tilskuddsordningen for inkluderende frivillige møteplasser ble for første gang lansert i 2021, og skal bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn der alle innbyggere føler seg inkludert, og som utjevner sosiale forskjeller.

Søknadsfrist: 1. mars 2022.

Tilskuddsordningen er for alle innbyggere i Viken, men er særlig myntet på utsatte grupper, og barn og unge.

Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å:

  • Skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering.
  • Forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
    sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper
  • Bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner (også AS) som for eksempel foreninger, lag, stiftelser som er registrert i frivillighetsregisteret.

Organisasjonen må ikke ha økonomisk fortjeneste som formål.

Oppfordrer til samarbeid

Søkerne til tilskuddsordningen oppfordres til å etablere samarbeid med andre frivillige organisasjoner og/eller andre aktuelle aktører innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv. Dette vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.01.2022