PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NAV åpent under hele koronakrisen: – Folk viser vilje, ønske og motivasjon

Da Norge «stengte» for å redusere spredning av koronaviruset, lukket også NAV Aurskog-Høland dørene til publikumsmottaket for drop-in for personer uten avtale med veileder. De ansatte på NAV-kontoret er imponert over viljen og motivasjonen de har møtt blant permitterte  arbeidssøkende i denne vanskelige tiden.

– Vi som jobber i NAV opplever at folk har vilje, ønske og motivasjon til å bidra i arbeid, også på tross av helseutfordringer eller andre begrensninger. Det er både gledelig, inspirerende og motiverende å komme i kontakt med positive, velvillige og løsningsorienterte personer, sier Anne Gro Kvåle, leder i NAV Aurskog-Høland. 

Fra 16. mars har veilederne i NAV Aurskog-Høland vært tilgjengelige via telefon og nav.no. Veilederne har arbeidet hjemmefra, men ved behov stilt i avtalte møter med brukerne.

Åpner for drop in igjen

Erfaringen er at de digitale kanalene fungerer godt, og at skriftlig råd og veiledning samt telefonsamtaler, i stor grad kan erstatte fysiske møter. For å redusere spredning av koronaviruset, vil digitale kanaler sammen med videomøter, fortsatt være de foretrukne kommunikasjonskanalene mellom brukere av NAV sine tjenester og veilederne.

– Som leder av NAV Aurskog-Høland oppfordrer jeg derfor alle som lurer på noe som NAV kan ha svar på, til å logge seg inn på nav.no, for å se om svaret finnes der. Vi åpner publikumsmottaket for drop-in i dag. Åpningstidene er som tidligere mandag og torsdag fra klokken 12-14.  For å hindre smittespredning ber vi om at først og fremst publikum bruke nav.no og skriv til oss funksjonen, eller telefon dersom de har spørsmål til NAV, sier Kvåle.

Personer som ønsker å ha med seg ledsager i møte med NAV må bestille time hos veileder.

Store konsekvenser

Koronaviruset og nedstenging av samfunnet fikk umiddelbart store konsekvenser for mange. I Aurskog-Høland har over 1000 personer søkt om dagpenger fra uke 11 til og med uke 21. Flere av alle som ble rammet, er tilbake eller på tur tilbake i arbeid, men fortsatt er 6 % av arbeidsstokken i kommunen helt arbeidsledige. Før korona var 2,2 % av arbeidsstokken helt ledige.

– Både permitterte, de som fikk bistand fra NAV før koronastengingen og ansatte i NAV Aurskog-Høland, har erfart at velferdsstatens sikkerhetsnett fungerer, sier Kvåle.

De fleste arbeidsledige har registrert kompetansen sin på Arbeidsplassen.no der arbeidsgivere kan finne dem. For å bistå både arbeidsgivere som trenger personell og arbeidsledige, vil NAV styrke sitt arbeid med å mobilisere arbeidskraft til ulike bransjer.

– Et solid og trygt velferdssystem er avhengig av et velfungerende og aktivt arbeidsmarked der så mange personer som mulig er i arbeid. For at sikkerhetsnettet skal være på plass når det virkelig trenges, også i framtida, må arbeidsgivere, arbeidssøkere og NAV, sammen med myndighetene løse situasjonen vi står i nå, sier Kvåle.

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt føringer for gjenåpning av både NAV-kontor og fysisk frammøte. NAV Aurskog-Høland følger disse rådene, i tillegg til råd fra lokal helsemyndighet.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020