PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny boligsosial strategi på høring

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune vedtok i møte 06.09.2021 å sende ut forslag til boligsosial strategi 2021-2024 til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 07.11.2021.

Boligsosial strategi handler om kommunens ansvar for å utvikle attraktive lokalsamfunn, som er gode å bo og leve i ved å tilrettelegge for velfungerende boligmarkeder, effektive plan- og byggeprosesser, informere om ulike støtteordninger, tilby veiledning og bidra til at innbyggerne gis mulighet til å velge boform etter behov gjennom hele livet.

Forslag til strategi, saksfremlegg og protokoll finner du her:

Vi oppfordrer til at høringssvar sendes per epost til postmottak@ahk.no eller via eDialog.

Husk å merke innspillet med boligsosial strategi 2021-2024 eller med vår ref. (saksnr.) 20/01726.  

Ønsker du å sende brev, er adressen:

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Merk brevet med boligsosial strategi 2021-2024.  

Det legges opp til politisk 2. behandling av strategien høsten 2021.

Forfatter: Eva Moltmann

Sist endret: 11.10.2021