PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny skole og barnehage på Aurskog

Forprosjektet for bygging av ny skole og barnehage på Aurskog er nå i full gang.

Oppdatering mars 2023: Høsten 2025 kan barn og elever tar i bruk den nye barnehagen og skolen.

14. desember 2020 vedtok kommunestyret at det skulle igangsettes kartlegging og prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021, slik at kommunen skal kunne dekke barnehage- og skolebehovet i nordre del av kommunen.  

Les sakspapirene her: Sak 126/20 Ny skole og barnehage nord i kommunen. 

 

Involvering

Involvering av interne og eksterne interessenter i prosjektet er i god gang, og elever, ansatte og foresatte ved skolene, SFO og barnehagene har allerede kommet med flere innspill. Haneborg skole er også med på dette.

– Den nye Aursmoen skole og barnehage skal bygges for fremtidens behov både pedagogisk og kapasitetsmessig. Samtidig skal vi få til innovative, gode og fleksible inne- og utemiljøer for både barn og voksne. Vi planlegger også en egen ressursavdeling for barn og unge med spesielle behov. Videre vil vi vurdere om også voksenopplæring og fritidsklubb skal kunne lokaliseres i det nye bygget, forteller Anne Mari Færgestad, konstituert kommunalsjef for Oppvekst og utdanning.   

Fleksible løsninger

En viktig del av prosjekteringen er å sikre fleksible løsninger som gjør det mulig å endre bruken og tilbudet av bygget i fremtiden. Det vil si løsninger som enkelt kan tilpasses nye organisasjonsformer, faglige utviklingsbehov og læringsbehov, eller nye læreplaner og krav.  

– I tillegg arbeides det med å finne funksjonelle løsninger som kan bidra til økt sambruk og mer-bruk av lokalene. Utforming av fellesarealer og løsninger som kan gi utnyttelse av lokalene også utenom skoletid, SFO- og barnehagetid, er en del viktig i prosjektet, og vil vektlegges i videre utvikling av løsningene for nye Aursmoen skole og barnehage, sier Færgestad.  

Et eget delprosjekt jobber med organisasjonsutvikling og pedagogiske rammer. Det skal sikre at byggene har nødvendige funksjonskrav og løsninger i forkant av innflyttingen. Delprosjektet skal gjennom hele prosjektperioden jobbe med spesifisering av fremtidens behov og krav, og organisasjonsutviklingstiltak.

– Det vil bidra til at ansatte, elever og barnehagebarn kan ta i bruk og utnytte de nye mulighetene som ligger i dette bygget best mulig, sier Færgestad.    

På samme sted Det jobbes for at nye Aursmoen skole og barnehage skal bygges på tomten der dagens barneskole i dag er plassert.  

– Det vil også være viktig å finne gode løsninger for midlertidig drift av barneskolen i perioden fra utflytting av dagens skolebygg til innflytting i nye lokaler. Det vil antakelig pågå byggearbeid i 1-1,5 år, sier Færgestad.  

I løpet av mai vil vi starte  prosessene for prekvalifisering av entreprenører og samarbeidspartnere.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 20.03.2023