PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye koronatiltak

Aurskog-Høland kommune har vedtatt tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder blant annet påbud om munnbind i kollektivtransport, skjenkestopp ved midnatt og forbud mot arrangementer på mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Kommunen vil gjeninnføre breddeidrett for voksne i tråd med nasjonale retningslinjer. Se alle tiltakene her.

Mandag vedtok Aurskog-Høland kommune de nye tiltakene i formannskapet. Tiltakene trer i kraft fra og med mandag 12. oktober, og gjelder til 9. november.

Fra mandag 12. oktober lettet regjeringen på de nasjonale smittevernreglene. Det kan avholdes arrangementer med inntil 600 personer, ved fast monterte seter kan publikum sitte på annet hvert sete, og skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves, men serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til gjester. I hovedsak har Oslo kommune besluttet at de ikke følger nasjonale lettelsene på grunn av smittesituasjonen i Oslo. 

– Med vår nærhet til Oslo kommune gjennom tilknytning til arbeidslivet, sosiale og kulturelle aktiviteter anbefales det at Aurskog-Høland kommune følger Oslo kommune med skjenkestopp kl. 24.00. Registrering av gjester skjer med hjemmel i de nasjonale føringene. Aurskog-Høland kommune viderefører bestemmelsen i likhet med Oslo kommune om at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig, selv om de nasjonale lempingene setter en grense på 600 deltakere, skriver kommunedirektøren i sin anbefaling.

Når det gjelder private arrangementer følger kommunen de nasjonale bestemmelsene. Kommunen vil ellers også gjeninnføre breddeidrett for voksen i tråd med nasjonale retningslinjer

Dette er tiltakene

Kollektivreiser

 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og
  retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for skoleskyss på grunnskoletrinnet.

Serverings- og skjenkesteder

 • Serverings- og skjenkesteder i Aurskog-Høland kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av nasjonal koronaforskrift.
 • Det er skjenkestopp fra klokken 24:00 ved serveringssteder i kommunen som har skjenkebevilling.
 • Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen.

Private sammenkomster

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 20 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede.
 • Selv om antallet deltakere er 20 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters
  avstand.
 • For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangemente

Offentlige sammenkomster

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig. For arrangementer innendørs med fast seteplassering gjelder antallsbegrensningen i forskrift 27. mars 2020.
 • De som er tilstede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Vurderes på nytt

Forskriften følges opp og vurderes på nytt i formannskapet mandag 9. november.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020