PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye regler for motorferdsel i utmark og vassdrag

Skal du ut med båt eller vannscooter  i sommer? Det er nå nye regler for motorferdsel i utmark og på vassdrag i vår kommune. Du finner dem her.

Aurskog-Høland har nå vedtatt ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag med regler for båt- og vannscooterkjøring, ATV og snøscooter. Husk på aktsomhet, og 5 knop ut til 100 meter fra land for motorbåt og 200-meter for vannscooter i sommer.

All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå på en hensynsfull, aktsom og skånsom måte uten skade på natur, dyreliv, klima, personer, eiendom, friluftsliv eller at ferdselen er til unødvendig sjenanse for andre.

All motorferdsel skal vektlegge sikkerhet, begrensning av støy, skadefri ferdsel og aktsomhet.

Du finner alle reglene her og forskriften i sin helhet på lovdata her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 27.06.2023