PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt barnehageår er godt i gang

Det har vært et spesielt år frem til nå hvor alle, både barn, ansatte og foreldre sammen har tatt ansvar for å redusere smitte av Covid-19. Barnehagene drifter nå etter såkalt gult nivå. Det medfører at tiltakene som er nødvendige for å redusere smitte fortsatt er gjeldende og vil måtte være det utover høsten også.

Barnehagene er godt rustet for de neste månedene og til å ta imot nye barn.  

– Tilpasningene som er gjort for å redusere smitte medfører noe mindre fleksibilitet i barnehagehverdagen og tilvenningsperioden både for barn, foresatte og ansatte. Det er mye å passe på og forholde seg til, men det viktigste av alt er fortsatt å holde avstand, god håndhygiene og renhold, og at syke må holde seg hjemme, forteller Anne Mari Færgestad, enhetsleder for barnehagene i Aurskog-Høland kommune.   

De opplever stor forståelse fra foresatte i barnehagene rundt tiltakene som er igangsatt de siste månedene. Tilbakemelding fra foresatte sier at de føler seg godt ivaretatt og at de opplever at det er trygt å levere barnet sitt i barnehagen. Dette begrunnes blant annet i tydelig og konkret informasjon, både fra den enkelte barnehage og i fra kommunen.  

 – Kommunens virksomheter har beredskapsplaner som vil følges dersom det skulle bli smitte ved en av virksomheter, og barnehagene har god kontakt med kommunens beredskapsgruppe og kommuneoverlegen. Vi er godt forberedt! 

Veiledere og retningslinjer om smittevern for barnehager finner du her.  

Ofte stilte spørsmål og svar om smittevernveilederne for barnehage finner du her. 

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 27.08.2020