PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Planlegger du sankthansbål? Da må du melde fra

Planlegger du sankthansbål i år? Da må du huske å melde fra til brannvesenet. For bål i utmark må du søke. Fristen for å melde om sankthansbål fredag 5. juni klokka 8. Skjema finner du her.

Kommer meldingen etter fristen, vil den ikke bli behandlet. Hvis du får godkjenning, må bålet være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen torsdag 18. juni klokka 8. 

Meldeplikt 

I Aurskog-Høland er det meldeplikt til brannvesen for bålbrenning i innmark og sankthansbål. Tillatelsen gis av kommunen, og du må kontakte kommunen for å få denne tillatelsen. For bål i utmark må du SØKE brannvesenet. Dette skjemaet er både søknads- og meldeskjema, avhengig av hvilken type bål du velger her. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

Forutsetningen for å gi tillatelse til bålbrenning er blant annet:

  • Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel må være i beredskap under avbrenningen.
  • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake.
  • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  • Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig.
  • Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter, impregnert/malt/behandlet treverk og lignende.
  • Grunneier må ha gitt tillatelse.
  • Sjekk skogbrannindeksen.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som det ikke er gitt tillatelse til, kan medføre politianmeldelse jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven, eller andre reaksjoner.

Tillatelsen til å brenne sankthansbål gjelder ikke dersom brannfaren er spesiell stor! Skogbrannindeksen kan du følge her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020