PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Råd til foreldre: Slik snakker du med barna om krig

Soldater med gevær som rykker inn i boligområder, bombede bygninger, prat om atomulykker og jodtabletter. Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Her får du som er forelder eller omsorgsperson råd om hvordan du snakker med barn og ungdom om krig og frykt for atomutslipp.

– Barn og unge får med seg mer enn vi tror, og hendelsene i Ukraina går inn på de yngste blant oss. Her får du tips til hvordan du kan snakke med barna om krigen. Barn føler seg tryggere når voksne snakker med dem om det som vises i media og på sosiale medier, sier skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland kommune. 

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

Hold deg informert og oppdatert

Barn trenger å være trygge. I en situasjon med krig og fare for radioaktiv forurensing, er det viktig å sette seg inn informasjon fra myndighetene. Du finner oppdatert informasjon om situasjonen på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomtrygging.

  • Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde og utrygge treng dei trøst og å føle seg trygge. Ta nokre djupe pust og finn di eiga ro. Gjer barna trygge. Dette gjeld barn i alle aldrar.
  • For de minste barna, i barnehagealder, vil det å vise at du er trygg og forsikre dem om at de er trygge være det aller viktigste. For de eldre barna, fra småskolealder og oppover, vil det være viktig med informasjon i tillegg.
  • Du kan for eksempel si: «Hvis det skjer noe med atomkraftverkene i Ukraina, kan det hende at vi i NorNorgeeg må passe litt ekstra på i noen dager. De som bestemmer her i landet kommer til å fortelleoss hva som skjer og gi oss gode råd om hva vi skal gjøre».

Hvordan trygge barna?

Gi pauser fra bekymring – hold på hverdagen. Å være overdrivent opptatt av skremmende nyheter kan forsterke redsel og utrygghet. Hjelp barna til å avgrense hvor mye de ser på nyheter og hvor stor plass dette skal ha hjemme.

Snakk om hvordan de skal forholde seg til informasjon om skremmende hendelser og hvor de henter informasjon fra. Barn bør helst ikke bruke telefon eller skjerm den siste timen før leggetid.

Flere tips finner du her:

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.12.2022