PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

av Ole Jakob Holt og med seg på laget har han toNils Nilssen, Roy Haugen og  Ole Jakob Holt samarbeider.

Registrerer kulturminner

Denne våren fortsetter Aurskog-Høland kommune med registreringen av kulturminner i Rømskog. Arbeidet ledes av Ole Jakob Holt og med seg på laget har han to av bygdas lokale kjentmenn, Nils Nilssen og Roy Haugen. Arbeidet er en del av kommunens løpende registrering av kulturminner.

Dette er et kunnskapsgrunnlag som skal gi en objektiv fastsettelse av kulturminneverdiene på ulike eiendommer. Registrering i kunnskapsgrunnlaget innebærer alene ikke at det er foreslått noe formelt vern av eiendommen.

I 2023 budsjetteres det med 160 000 kroner til registrering av kulturminner i tidligere Rømskog kommune.  

Fra før av har tidligere Rømskog kommune utarbeidet en kulturminneplan som gir en rik og omfattende beskrivelse av kulturminner og kulturhistorien i bygda. Denne vil være en viktig kilde i arbeidet med den løpende registreringen som foretas i 2023.

Her finner du lenken til planen: Aurskog-Høland kommune - Kulturminneplaner (aurskog-holand.kommune.no)

Ta gjerne kontakt med Ole Jakob Holt på telefon 91531120 eller epost hvis du har spørsmål, ole.holt@online.no

Sist endret: 22.02.2023