PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Resultatene av innbyggerundersøkelsen er klare

Ønsker du å vite hva innbyggerne i Aurskog-Høland svarte i innbyggerundersøkelsen 2022, eller kanskje finne ut om det er flere som mener det samme?

Det ble fra mars til april gjennomført en innbyggerundersøkelse i kommunen. Undersøkelsen gjennomføres hvert andre år, og alle innbyggere som ønsker det kan svare.  

Det er 1552 personer som svarte på undersøkelsen i 2022, noe som er en økning fra 2020 hvor det var 1421 som svarte.  

Du kan se et sammendrag av undersøkelsen og svarene her. Aurskog-Høland kommune - Innbyggerundersøkelse

Et innblikk i resultatene

Det var mye nyttig informasjon fra de 94 spørsmålene som ble stilt i innbyggerundersøkelsen. Det vi ser er blant annet at mange er fornøyd med kommunen som bosted for både barn og unge og for eldre.

– 60 prosent av de som svarte er veldig fornøyde med å selv bo i kommunen, dette er jo kjempebra, sier Anne Mette Brustuen, som er folkehelskoordinator i kommunen.

Innbyggerne har tillitt til kommunen, synes kommunen har et godt omdømme, og hvor fornøyd innbyggerne er med mulighetene for å påvirke i ulike politiske saker har gått opp siden 2020.

Siden kommunen har jobbet mye med medvirkning siden innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i 2020, så kan dette være en av de positive resultatene vi ser.

Resultatene viser at det er noen områder som kommer dårligere ut enn andre. Flere er misfornøyde med kollektivtilbudet, spesielt innenfor kommunen, og noe mer positive til kollektivtilbudet ut av kommunen. Det kommer også frem at de som har svart på undersøkelsen er mindre fornøyd med utviklingen på de ulike tettstedene, mens utviklingen som gjøres på Bjørkelangen kommer noe bedre ut.

Hva handler undersøkelsen om  

Undersøkelsen gir innbyggerne muligheten til å gi sine vurderinger og tilbakemeldinger, og herved kunne medvirke, når det gjelder blant annet kommunens tjenester, tilbud og utvikling.  

Noen av temaene i undersøkelsen er:

  • Tjenester fra kommunen 
  • Tilbud fra kommunen 
  • Næringsliv      
  • Transport og tilgjengelighet 
  • Utbygging og utvikling i kommunen        
  • Kommunen som bosted  

Hvem svarte på undersøkelsen

Av de 1552 personene som svarte på undersøkelsen var 56% kvinner, 43% menn og 0,3 % «annet». Hovedvekten var i aldersgruppen 40-66 år, født i Norge og hadde bodd over 15 år i kommunen.   

Av de som svarte hadde 14% grunnskole, 46 % videregående, og 40 % høyere utdannelse.    

Hva gjør kommunen med svarene

Kommunens administrasjon og våre folkevalgte er gjort kjent med resultatene av undersøkelsen. Presentasjonen for kommunestyret kan du se her: Aurskog-Høland kommuneTv

Resultatene benyttes internt til forbedringer av våre tjenester, samtidig som det vil bli benyttet som innspill til kommunens arbeid og videreutvikling fremover.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med folkehelsekoordinator, Anne Mette Brustuen, på telefon; 47 78 15 74 eller epost: annemette.brustuen@ahk.no

Sist endret: 28.06.2022