PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live: Bryggeanlegg og kommunale bygg

I dag er det duket for høstens første formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet blant bryggeanlegg ved Setten, planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling, og krisepakke til vedlikehold av kommunale bygg. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge møtet live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 24. august klokken 10.45. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her

Krisepakke  kommunale bygg

Kommunen har fått tilsagn om 7,8 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til vedlikehold og oppgradering av bygg. Det tas sikte på å spre midlene over mange små prosjekter fordelt på ulike steder og bygg i kommunen, da dette best vil støtte opp under hensikten med krisemidlene. Midlene vil gå til vedlikeholdstiltak som ligger utenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet som Eiendom disponerer.

– Eksempler på tiltak er utskiftning av ventilasjonsanlegg, utbedring av tak, utskifting av råteskadet kledning og maling av fasader, rehabilitering av heis, midler til utbedringer av lokstall på Skullerud samt rehabilitering av garderober og dusjanlegg. Tiltakene vil gjennomføres i kommunale bygg lokalisert i hele kommunen, sier kommunedirektøren i saken til formannskapet.

Hele saken, og regjeringens krav til tiltakene, kan du lese her. 

Mangfold, inkludering og likestilling

Politikerne skal også behandle planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling. Planprogrammet viser hvordan man skal jobbe frem kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling.

Kommunedelplanen vil løfte hvordan likestilling gjennom likeverd, like muligheter og like rettigheter kan fremmes for alle innbyggere i kommunen, samt forhindre diskriminering. Planen med tilhørende tiltak skal bidra til å skape inkluderende fellesskap uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hele planprogrammet, samt høringsinnspill som har kommet i saken, kan du lese her.

Bryggeanlegg ved Setten

Formannskapet skal i tillegg behandle reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten Hyttepark. Området ligger på nordsiden av Kvetangen i Setten og vest for Setskog hyttepark. Området ønskes regulert til småbåtanlegg og uthus/naust/badehus. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker. I tilknytning til bryggeanlegget skal det ikke opparbeides teknisk infrastruktur slik som vann og avløpsanlegg. Det legges heller ikke opp til serviceanlegg for båter i tilknytning til bryggeanlegget. Eksisterende stier skal benyttes som adkomst til området.

Ved å anlegge bryggeanlegget vil antall bøyer og antall båter som blir dratt opp på land bli redusert, noe som vil gjøre strandlinjen mere tilgjengelig både for den truede edelkrepsen og for øvrige dyr og mennesker. Hele saken, og forslag til plan, kan du lese her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 7. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.09.2020