PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seniorsenter: Program våren 2023

Formålet for våre seniorsentre og trivselssentre er sosialt samvær, kulturelle opplevelser og stimulerende aktiviteter. Sentrene er åpne for alle innbyggere i kommunen, og vårens program finner du her.

Vi har fem eldresentre som driftes som frivillige organisasjoner med kommunal støtte gjennom frivilligsentralen.

Formålet for sentrene er sosialt samvær, kulturelle opplevelser og stimulerende aktiviteter. Det bygger på frivillig innsats, og sentrene har eget styre. Det krever ikke medlemskap. 

Her finner du mer informasjon om sentrene og programmer for sesongen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 03.01.2023