PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening: Nye politivedtekter

Forslag til nye reviderte lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune er nå ute på høring. I vedtektene nevnes blant annet el-sparkesykler, strøing av fortau og henlegging av snø utenfor eiendommer. Du kan si din mening. Du finner forskriften her.

Endringer

Noen av endringene som foreslås kan du se her: 

  • Vedtektforslaget §19 andre ledd er nytt og lyder: "Hus eller grunneier må ikke henlegge snø eller is fra eiendom slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel". Ordlyden går her utover normalpolitivedtektens § 2-3, og politidirektoratet ber kommunen gjøre en ny vurdering her.
  • Politivedtektene skal ikke regulere forhold som er regulert i annen lov. Politidirektoratet viser til forslaget § 11 der politiet på nærmere vilkår gis adgang til å forby el-sparkesykler. Bruken av el-sparkesykler ble ved lovendring 18.05.2021 regulert gjennom vegtrafikklovgivningen, og skal derfor ikke reguleres gjennom vedtekt.
  • I vedtektforslaget § 21 nr. 3 reguleres hus- og grunneiersplikt til å "strø fortau nåt det er glatt". En slik regulering krever etablert sedvane, og politidirektoratet kan ikke se at slik sedvane er dokumentert. 

Vedtektene i sin helhet, og alle endringsforslag, finner du her. 

Si din mening

Gi ditt innspill digitalt ved å sende e-post til postmottak@ahk.no eller benytt eDialog. Eventuelt send brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Merk innspillet med «Sak 20/06924 ».

Frist for å gi innspill er (utvidet til) 26.05.23

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.05.2023