PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolestart: – Vi tar alle forholdsregler

Tirsdag kunne grunnskolene i vår kommune ønske barn og unge velkommen tilbake til skolehverdagen. Skolene tar alle forholdsregler, og det er trygt for barna å komme tilbake til skolen.

– Skolene er ulike i størrelse og organisering, og vil derfor ha noe ulike tiltak knyttet til smittevernreglene. Vi ber alle derfor alle om å følge med på egne informasjonsskriv som sendes ut fra de enkelte skolene, sier skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland.

Aurskog-Høland kommune tar smittevernet på alvor, og i tiden fremover vil vi fortsatt være nøye med å sikre et godt og forebyggende smittevern.

– Vi tar alle forholdsregler vi har fått beskjed om å ta. Det er trygt for barna å komme på skolen. Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra, sier Andersen.

– Godt forberedt

Samtidig skal det tas smittevernhensyn ved å passe på riktig avstand, god håndhygiene og renhold, og at syke må holde seg hjemme.

– Det er mye å passe på og forholde seg til. Det vi er spesielt oppmerksomme på er matservering og kroppsøving med dusj og garderobe. Her må vi ha god kommunikasjon og systemer for renhold. Vi har holdt igjen matserveringen på SFO og fruktordningen så langt, sier skolesjefen.

Skolene har stort fokus på å ta vare på spente førsteklassinger og spente foreldre. Man skal sørge for en god skolehøst for både barn og foresatte, og kommunen følger koronasituasjonen nøye.

– Beredskapsplanene er klare, og vi har god kontakt med kommunens beredskapsgruppe og kommuneoverlegen. Vi tar tak i det hvis det kommer noe. Vi er godt forberedt, sier skolesjefen.

Smittevern på skolen – gult nivå

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Vi er fortsatt på gult nivå, og det ligger an til at dette er situasjonen også ved skolestart.

– Det betyr at vi har lov til å normalisere mye, og kunnskapsministeren har sagt at undervisningen skal foregå på vanlig vis, sier Andersen.

Les mer om skolestart og barns rolle i smittespredningen her. 

  • Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.
  • Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.
  • Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Les mer om skolestarten i vår kommune her. 

Skoleruta finner du her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.08.2020