PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert minst hver 14. dag.  

Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell her), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert minst hver 14. dag.

Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Regjeringen har besluttet at det fra 15. juni 2020 er unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden. Fra 15. juli gis det også unntak fra områder i EU/EØS/Schengen ved innreise til Norge fra regioner og land som har tilstrekkelig lav smittespredning.

Disse områdene er markert med grønt i kartet her og oppdateres minst hver 14. dag. Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke.

Helsepersonell

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har som alle andre karanteneplikt. I tillegg anbefales følgende for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 siste dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i;

  • "grønne" regioner og land utenom Norden: informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
  • "grønne" regioner/land i Norden: trenger ikke testes før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Dette gjelder også helsepersonell som har oppholdt seg i, eller vært på reise i grønne regioner i Sverige. For røde regioner i Sverige gjelder karanteneplikt.

Fullstendig oversikt finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 17.08.2020