PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stor skogbrannøvelse: Dette bør du vite

Torsdag 20. april skal det gjennomføres en skogbrannøvelse på Bjørkelangen. Det er en stor øvelse som involverer mange personer, aktører og utstyr, blant annet drone og skogbrannhelikopter. Her er det du trenger å vite.

– Øvelsen vil finne sted rundt Eksismoa Motorpark og Stavtjenn på Bjørkelangen, så denne dagen bør du ikke ta turen til akkurat det området. Øvelsen skal gjennomføres så realistisk som mulig, og det er mulig at publikum kan observere røyk fra dette området, sier beredskapskoordinator Jan Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune.

Øvelsen er et samarbeid mellom Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), Aurskog-Høland kommune, 110-sentralen, lokal hogstentreprenør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sivilforsvaret, Røde Kors og politiet. Det skal øves på å sette stab, på taktisk arbeid og det skal øves på slokking av brann i terreng – hvis mulig. 

Reelle øvelser

– Det er flere områder i vårt distrikt som har potensiale for store skogbranner. NRBR har erfaring med utfordrende skogbranner hvor alle tilgjengelige ressurser og personell har måttet bidra. Hensikten med øvelsen er å bedre samvirket på operasjonelt nivå og teste evnen til aktiv skogbranninnsats. NRBR, kommunen og andre aktører skal ha kjennskap til sine roller og funksjoner i en skogbrannhendelse, sier Bork Vermund Kvilhaug, rådgiver analyse i NRBR, og øvingsleder i dette tilfellet.

Det er viktig med reelle øvelser for et brannvesen, og det vil forhåpentligvis kunne brukes ekte ild på øvelsen. NRBR vil derfor tenne på et mindre område i skogen og det vil da kunne observeres røyk ved Mortjenn cirka klokken 09, og fra området ved Lindtjenn noen timer senere.

Økende trend

– Svært tørre somre med høy risiko for skogbrann er en økende trend. Skogbranner er den hendelsestype som krever mest ressurser i form av personell og utstyr for bekjempelse over tid. Derfor er det viktig at både brann- og redningsvesenet og andre aktører øver sammen på scenarioet, sier Kvilhaug.

NRBR overvåker skogbrannindeksen nøye og vil gjøre fortløpende vurderinger av faren for å bruke ild denne dagen. Det er derfor mulig at øvelsen må endres og påtenningen simuleres istedenfor. NRBR har innhentet tillatelse fra grunneier til øvelsen.

– Mest sannsynlig vil ikke innbyggerne bli berørt, men vi ønsker å være på den sikre siden. Avhengig av vindretning vil røyken kunne trekke nedover mot Skanseåsen og Bjørkelangen. Dersom du bor i dette området, og er blant dem som kan oppleve plager ved røyk, ber vi deg ta forholdsregler denne dagen, og lukke vinduer og dører, og holde deg innendørs dersom du befinner deg i området, sier Jenssen. 

Oppleves hvert år

– Skogbrann er noe vi opplever i vår kommune hvert år, i større eller mindre omfang. I kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er skogbrann en av hendelse som er anslått til å ha størst sannsynlighet for å oppstå, sier Jenssen.

Han roser grunneierne, som har lagt til rette for øvelsen, og tillater at øvelsen finner sted på deres eiendommer.

– Vi vil rose grunneierne som ser samfunnseffekten av en slik øvelse, tillater aktivitet på sine skogseiendommer, og legger til rette for at NRBR kan gjennomføre en slik øvelse, sier Jenssen.

Det generelle bålforbudet

NRBR vil minne publikum på det generelle bålforbudet som hvert år inntreffer 15. april. Brannvesenet er vanligvis avhengig av publikums hjelp til å unngå skogbrann og å oppdage skogbrann, men hvis det blir observert røyk fra Mortjenn, Lindtjenn, Skanseåsen og Bjørkelangen på for- og ettermiddag 20. april, er det altså ingen grunn til å ringe 110.

Sist endret: 18.04.2023