PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strømstøtte: Dette kan du søke om

Strømprisene er høye. Det er flere strømstøtteordninger for bedrifter, lag og foreninger, og private husholdninger. Under finner du en oversikt over de ordningene som gjelder høsten 2022. Aurskog-Høland kommune har ingen egne strømstøtteordninger.

– Like viktig som strømstøtte, er kunnskap og investering i ENØK-tiltak. ENOVA har lansert en egen nettside Enova Kunnskap | Enova som gir en god oversikt. Å ha god oversikt over byggene sine med energiforbruk og energiflyt, er viktig. Energi- og strømkartlegging er viktig for å vite hvilke energitiltak som har hensikt, sier næringsutvikler Siri Bjørnstad i Aurskog-Høland kommune.

For bedrifter

Energitilskuddsordning

Det er satt av 3 mrd kroner til ordningen som forvaltes av Enova.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter der strømforbruk (ikke nettleie) er mer enn 3% av omsetningen (strømintensitet).
 • Bedrifter som har gjennomført kartlegging av strømforbruket (Introduksjon til energikartlegging | Enova Kunnskap).
  Begge punkter må være oppfylt for å kunne få støtte.

Hva kan du søke om?

 • Til dekning av strømregninga: inntil 25% av strømprisen over 70 øre per kilowatt for oktober, november og desember 2022.
 • Til investering i energitiltak: inntil 50% investeringstilskudd for ENØK-tiltak som energisystemer, etterisolering, solcellepaneler med mer. I tillegg kan de som investerer i enøk få inntil 45% av strømprisen over 70 øre per kilowatt for oktober, november og desember 2022.

Hvor kan du søke?

Det åpnes for søknader på Enova i løpet av november 2022. Du kan da søke med dokumentasjon for oktober og beregne forbruket for november og desember, eller søke i januar med all dokumentasjon.

Vilkår

Bedrifter som mottar strømstøtte kan ikke ta ut utbytte i 2023.
Det kan komme ytterligere vilkår.

Andre tiltak

 • Offentlig innkjøp: kommunene og andre offentlige innkjøpere oppfordres til balanserte kontrakter og gi mulighet for reforhandling av inngåtte avtaler.
 • Lånegaranti: Staten kan garantere for nye banklån for bedrifter som har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen forvaltes av Lånegarantiordning for strømutgifter | Eksportfinansiering Norge (eksfin.no).
 • Fra 2023: Regjeringen arbeider for endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Dette er Regjeringens langsiktige løsning på de store variasjonene i strømpris som vi ser nå.

For jordbruksforetak

Foretak som mottar produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd kan søke om strømstøtte. Strømstøtten utgjør 80% av kostnadene over 70 øre per kWt og gjelder i perioden fra april 2022 til mars 2023.

Jordbruksforetak må registrere seg før 30.11.2022 for å kunne få støtte fra og med juli.

Mer detaljert informasjon og søknadsskjemaer finner dere her: Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, informasjonsside - Landbruksdirektoratet

For lag og foreninger

Det er etablert en egen søknadsordning for virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift. Søknadsfristen for perioden juli-september 2022 er 16. november 2022.

Lag og foreninger med organisasjonsnummer kan søke strømstøtte hos ENOVA som bedrift.

For private husholdninger

Private husholdninger får dekket 90% av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowatt fra september 2022 til mars 2023, deretter 80% ut 2023. Ordningen administreres av nettselskapene og forbruker får reduksjon direkte på fakturaen.

Vi anbefaler at du sjekker ut ENOVA sine sider for enkle råd om lavere strømregning, men også støtte til gjennomgang av egen bolig og støtte til energitiltak, se her: Privat | Enova.

Eksempler på energitiltak som er hensiktsmessig, men som ikke får støtte er:

 • Luft-til-vann/luft varmepumpe
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Rentbrennende vedovn
 • Lavenergivindu
 • Energieffektiv belysning
 • Varmestyringssystem

Eksempler på energitiltak som får støtte er:

 • Energirådgivning
 • Smart strømstyring
 • Smart varmtvannsbereder
 • Tiltaksbonus – vannbårent anlegg
 • Akkumulatortank
 • Solcelleanlegg
 • Solfangeranlegg
 • Vann-til-vann varmepumpe
 • Vannbåren varme
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Biokjel
 • Varmegjenvinning av gråvann
 • Oppgradering av bygningskropp
 • Balansert ventilasjon

Sist endret: 12.12.2022