PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiebesøk til omsorgsboliger i andre kommuner

Den 23. september 2021 var eldrerådet, deler av utvalg for helse og livsmestring og prosjektledere i dreiningsprosjektet på studiebesøk til omsorgsboliger i Nordre Follo og Lørenskog. Det er mange måter å bygge omsorgsboliger på. Hensikten med turen var å lære av andre.

Kolbotn omsorgsboliger i Nordre Follo kommune ble i 2019 kåret til Årets helsebygg av Norsk byggbransje. Foto: www.afgruppen.no.

Kolbotn omsorgsboliger stod ferdig i 2019. Omsorgsboligene er lokalisert sentralt i Kolbotn sentrum og har 72 boliger, kafé, aktivitetssenter og felles treningsrom. Bygningen er i fem etasjer, hvorav øverste etasje er beregnet for innbyggere med fremskredet demens.

– Dette var et flerbrukshus med kafé på gateplan. Alle kunne besøke kafeen, både pårørende, beboere og øvrige innbyggere – og den ble godt brukt. I tillegg til kafeen var det lagt godt til rette for flere sosiale soner i etasjene, for eksempel der hvor korridorene møtte hverandre. Vi traff på flere små grupper som satt sammen, snakket og hygget seg, forteller Inger Heggen Olsen, innbygger og medlem av pensjonistforeningen, som var med på studiebesøket.

– Og så var det lagt til rette for minst mulig institusjonspreg, for eksempel ved at ingen dører til leilighetene var plassert overfor hverandre.

Eldrerådets leder, Jan Mærli, var også med på studieturen, og han hadde også et godt inntrykk av Kolbotn omsorgsboliger:

– Alle boligene hadde hev-senk-standarder på både bad og kjøkken, og det gjør boligene ekstra anvendelige for mange. Det var store, flotte fellesarealer. Jeg merket meg en ting som vi ikke må kopiere hos oss, og det var at trappetrinnene var så korte. Det passer verken for eldre folk eller folk med store føtter. Men alt i alt var det et fint bygg og med god plassutnyttelse. 

Les mer her om omsorgsboligene på Kolbotn her: https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-omsorgsboliger/omsorgsboliger/kolbotn-omsorgsboliger/

Løkenåsveien barnehage og omsorg

Lørenskog kommune har gjort et spennende grep ved å kombinere omsorgsboliger og barnehage i samme bygningskompleks. Bygningen består av seks barnehageavdelinger og 30 omsorgsboliger med bæresystem i massivt tre.

Bygningen er designet som et passivhus som sikrer at bygget har et meget lavt oppvarmingsbehov. Det er levert med en høyeffektiv varmepumpe som henter energi fra bakken via geobrønner i fjellet.

Både Mærli og Heggen Olsen ble inspirert også av dette omsorgsboligkomplekset.

– Her var det gode og store trappetrinn og flatere trapper. Og hev-senk-standard også her. Det var ansatt en egen aktivitør til boligene, og det var en fin investering. Dem vi møtte var meget godt fornøyd med aktivitetstilbudet., forteller Mærli.

Heggen Olsen forteller at det var fine leiligheter og fellesrom for bespisning for dem som ønsket det.

– Og så var det flott takterrasse der, med sittegrupper og grill, og på den dyrket dem grønnsaker og blomster. Det var et laderom for firehjulinger der, og det var smart. Det var godt brukt og stadig fullt, forteller hun.

Les mer på Lørenskog kommunes nettsider  https://www.lorenskog.kommune.no/samfunnsutvikling/slik-bygger-vi-lorenskog/nye-omsorgsboliger-lokenasveien-47.122716.aspx

Kommunalsjef helse og livsmestring Kjersti Vevstad er godt fornøyd med eldrerådets interesse for å se og oppleve andre omsorgsboliger.

– De har nå vært både i Kolbotn og Lørenskog og også på Engehaget på Rømskog, og vi er helt avhengig av at politikerne våre engasjerer seg slik som eldrerådet nå har gjort. Omsorgsboliger viktig for å styrke det kommunale tjenestetilbudet og et av flere tiltak for å ruste oss for eldrebølgen. Sykehjemmene våre drives og godt og gir gode tilbud i dag, og det skal de fortsette med. I fremtiden må nok sykehjemmene reserveres til de sykeste. Etter en spørreundersøkelse gjort blant våre egne virksomhetsledere på sykehjemmene, kom det frem at de tenker at om lag en tredjedel av beboerne kunne ha bodd i omsorgsboliger.

Sist endret: 04.11.2021