PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taksering av hytter og boliger på landbrukseiendommer

Denne høsten foregår det taksering av hytter og boliger på landbrukseiendommer i Aurskog-Høland, slik at det brukes samme takseringsreglement uavhengig hvor eiendommen ligger i den nye kommunen. Våningshus og hytter vil i den forbindelse bli fotografert.

– Vi har fått noen henvendelser om dette, og vi vil forsikre om at de har lov til å ta bilder som en del av oppdraget de utfører for kommunen, sier Roar Karlsen, konsulent på økonomiavdelingen i kommunen.  

Verditakst AS har oppdraget med å sette ny takst på alt av hytter og våningshus i kommunen. Taksten danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. 

Ny takst på fritidsboliger og våningshus   

Det ble i sommer sendt ut brev til alle hytteeiere og eiere av våningshus med informasjon om at et takseringsfirma skal ut i felten og taksere alle hytter og våningshus i kommunen. Det er kommunestyret i Aurskog-Høland som har bestemt at det skal settes ny takst på alle fritidsboliger og våningshus i kommunen. Slik at det brukes samme samme takseringsreglement for alle hytter og boliger på landbrukseiendommer i gamle Aurskog-Høland kommune og gamle Rømskog kommune.    

Arbeidet med taksering startet i juni og foregår utover i året. De nye takstene gjelder fra eiendomsskatteåret 2022. Det er bestemt at det er formuesgrunnlaget fra Skatteetaten for boliger som har slik verdi. For andre eiendommer og boliger uten formuesgrunnlag, som fritidseiendommer og boligdel av landbrukseiendommer har kommunen engasjert er eget firma til å utføre all besiktigelse, fotodokumentasjon og taksering. Disse eiendommene i Aurskog-Høland kommune skal nå fotodokumeteres og deretter takseres iht. eiendomsskattelovens  § 8 A-3.   

Utgangspunktet for fastsettelse av eiendomsskatten er areal-opplysningene i matrikkelen, Norges offisielle register over all fast eiendom. Dersom en bygning ikke har matrikkelareal vil bygget måles i GIS-kartportal for å på best mulig måte fastslå  bygningens bruksareal BRA. Deretter vil arealet bli matrikkelført.   

Send inn opplysninger  

På grunn av dagens koronasituasjon vil det ikke bli anledning til å delta på utvendig befaring av bygningsmassen, men eiere som har opplysninger de ønsker  at  skal  legges til grunn for verdifastsettelsen, kan maile dette til  Verditakst på e-postadressen: post@verditakst.no  

Oppgi følgende info i mailen du sender:  

  1. Kommunens navn (Aurskog-Høland)  
  2. Gnr  
  3. Bnr  
  4. Adresse til eiendommen  
  5. Din mailadresse  
  6. Kortfattet informasjon som du mener er relevant for verdifastsettelsen  

Endelig eiendomsskatteverdi fastsettes av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.   

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her.

 

Foto: George Ferguson.

Sist endret: 30.09.2021