PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Testing erstatter karantene

Nå kan smittekarantene erstattes med daglig testing. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus og reglene gjelder også dem som var i karantene før regelendringen.

Reglene gjelder også for dem som er i karantene. Det betyr at det nye testregime også gjelder for dem. 

Slik er de nye reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Disse personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

 

Prioriteringsrekkefølge for tester

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede. Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen. Prioriteringsrekkefølge:

 1. personer med symptomer
 2. test ved kjent eksponering
  1. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  2. øvre nærkontakter
 1. annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  1. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  2. jevnlig testing

Presemelding: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter - regjeringen.no

Sist endret: 26.01.2022