PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barns om leker i ruiner.

TV-aksjonen i Aurskog-Høland 2023

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden. I 2023 er aksjonsdagen søndag 22. oktober.

Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå.

Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

La barn leve i fred

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.

Derfor går midlene til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn.

 • Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring.
 • Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre.
 • Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna
  kan lære.
 • Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le.

Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal vi hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt

Vil du være med å bidra? 

Alle kan bli med å bidra i verdens største dugnad. Privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv, tros- og livssynssamfunn, barnehager, SFO'er, skoler, venninnegjenger m.m. Alle bidrag er gode bidrag. Kontakt oss gjerne dersom du vil bli med på en eller annen måte. Du kan lese mer om hvordan du kan bidra på denne lenken: blimed.no 

BLI MED PÅ ÅRETS VIKTIGSTE SØNDAGSTUR 22. OKTOBER!

Om Redd Barna

 • Redd Barna ble stiftet i 1919 av Eglantyne Jebb for å hjelpe
  sultende barn etter første verdenskrig.
 • Etablert i Norge i 1946.
 • Partipolitisk og religiøst nøytral medlemsorganisasjon.
 • Baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheter.
 • Arbeider i dag i 123 land.
 • Nådde globalt 43 millioner barn i 2021 med helsehjelp,
  utdanning og beskyttelse.
 • Har jobbet med å beskytte barn i krig i over hundre år, og baserer arbeidet på forskning og kunnskap.

Om TV-aksjonen

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.  
 
Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7 000 frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. 
 
Foto: Redd Barna/Hurras Network

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 11.08.2023