PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utleggelse av eiendomsskattelister 2021

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021 i sak 128/20 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 19. februar 2021.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp.

 

Eiendomsskattelisten finner du her.

 

Skattelisten er også lagt ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek.  

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.  

Eiendomsskattekontoret har adresse:   Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf.: 63852500. Epost: eskatt@ahk.no

Sist endret: 19.02.2021